Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa (...)

 • Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

  rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę. Nie ma takiej możliwości, gdy sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności. W takiej sytuacji kupujący może (...)

 • Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

  dochodzić od sprzedawcy. W razie istnienia wad rzeczy sprzedanej, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, (...)

 • Porada prawna na temat kupujący

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kupujący, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

  prawne.Jakie roszczenia ma kupujący w przypadku wady prawnej rzeczy oznaczonej co do tożsamości? Kupujący ma w sumie cztery uprawnienia wynikające z rękojmi, które teoretycznie odnoszą (...)

 • Błędne zapewnienia sprzedającego a rękojmia

  sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą (...)

 • Bezpieczne kupno samochodu

  wzajemnie świadczyły (oczywiście przy założeniu, że świadczyły). Kupujący może także domagać się naprawienia szkody, jaką poniósł z faktu niewykonania umowy. Ważne jest jednak, że kupujący (...)

 • Rękojmia a gwarancja

  sprzedawcy z obowiązku zwrotu ceny na wypadek gdyby kupujący był zmuszony wydać tą rzecz osobie trzeciej. Jeśli jednak kupujący wiedział, że prawa sprzedawcy były sporne albo, że nabył (...)

 • Odpowiedzialność sprzedawcy za utracone korzyści - opinia prawna

  . Wówczas kupujący będzie mógł żądać odszkodowania o wartości odpowiadającej temu co kupujący wyłożył celem zawarcia umowy – koszty jakie poniósł na zawarcie umowy (art. 556 § (...)

 • Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

  będącej przedmiotem sprzedaży z zastrzeżeniem własności to na niego przechodzi niebezpieczeństwo z nim związane. Kupujący ponosi majątkowe konsekwencje uszkodzenia zwracanej rzeczy (zwrot w przypadku, (...)

 • Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

  należytej ostrożności, kupujący nabył jednak wadliwy pojazd może on dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli wartość kupowanego samochodu nie przekroczyła 10.000 złotych kupujący może (...)

 • Sprzedaż na próbę

  skutku w związku z niespełnieniem się elementów, które przepisy kodeksu cywilnego uznają za konieczne. Można bowiem stwierdzić, że kupujący uznał przedmiot sprzedaży za dobry, gdy (...)

 • Czy klient ma prawo żądać wymiany towaru?

  , kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad (...)

 • Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  celu musi wykazać, że kupujący o zaistniałej niezgodności wiedział w chwili wydania mu towaru. Odpowiedzialność sprzedawcy jest także wyłączona, gdy udowodni, że zgodnie z rozsądną oceną kupujący (...)

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży

  , jakie poniósł kupujący. Roszczenia te kupujący może realizować w ściśle określonym czasie. Roszczenia te zgodnie z treścią art. 563 k.c. wygasają, jeśli po upływie miesiąca (...)

 • Odstąpienie od umowy

  sprzedawcę (choć może być on sporny) wobec czego kupujący winien jedynie oświadczyć sprzedawcy, że odstępuje od umowy i zażądać zwrotu zaliczki. Jednakż e z punktu widzenia taktyki procesowej (...)

 • Prawo odkupu

  on sprzedany. W jakiej sytuacji prawnej znajduje się kupujący w przypadku dokonania zastrzeżenia prawa odkupu? Kupujący, który stał się stroną umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa (...)

 • Rękojmia za wady fizyczne sprzedanego mieszkania

  wskazanych powyżej uregulowane zostały w art. 560 k.c., który statuuje: § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący (...)

 • Jaki jest termin spełnienia świadczenia, gdy nie określa go umowa - opinia prawna

  .”   W razie zwłoki dłużnika wierzyciel (kupujący) może żądać wykonania zobowiązania lub naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.   Kupujący dochodząc od Pana odszkodowania (...)

 • Zwrot kosztów przechowania rzeczy

  sprzedawca ma siedzibę czy sklep w tej samej miejscowości, w której mieszka kupujący, to ten ostatni nie musi czekać na dyspozycje ze strony sprzedawcy, dotyczące odesłania czy odebrania rzeczy. Kupujący (...)

 • Sprzedaż na raty

  handlową; Sprzedaż na raty zaliczyć trzeba do umów konsumenckich; Przepisy kodeksu cywilnego mają zastosowanie w razie, gdy zamiast zwykłej sprzedaży ratalnej dochodzi do sytuacji, gdy kupujący

 • Gwarancja i rękojmia dla przedsiębiorcy

  trudne w przypadku zapewnienia ustnego i wydania pisemnej karty gwarancji).  Kupujący, również przedsiębiorca mogą skorzystać również z rękojmi. Kupujący może wykonywać (...)

 • Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

  sprawdzenia przez kupującego nie doszło do jego faktycznego odebrania i wydania, a kupujący podejmował działania mające na celu ochronę swych praw. sprzedaż, faktura, umowa, towar, wydanie, niewydanie

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz (...)

 • Rękojmia za wady budynku

  którymi może wystąpić nabywca w stosunku do zbywcy rzeczy zależy od charakteru wady rzeczy. Kupujący może m.in. od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może (...)

 • W jaki sposób spółka z o.o. może dokonać zakupu nieruchomości - opinia prawna

  określonych w gwarancji wymogów. Wymogi te określone są w udzielonej gwarancji bankowej. Podstawą udzielenia gwarancji bankowej jest umowa dłużnika (kupujący) z bankiem. Gwarancja udzielana (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane