Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

  detektywistycznych) Jak uzyskać wpis do rejestru? Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „organem prowadzącym rejestr” prowadzi rejestr i wydaje z urzędu (...)

 • Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

  oprócz imienia i nazwiska poszukiwanego dłużnika imiona jego rodziców lub daty i miejsca urodzenia lub numeru PESEL lub serię i numeru dowodu osobistego. Wniosek także podlega (...)

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Wydaje się, że odpowiedź na przedstawione pytanie czy przystąpienie do spółki nowego wspólnika i przekształcenie spółki cywilnej w (...)

 • Porada prawna na temat kto wydaje nip i regon

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kto wydaje nip i regon, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

  , 6) złom palladu i stopy palladu, 7) złom irydu i stopy irydu 10 ex 91.02.20.0 Zbiory muzealne - wyłącznie dawna biżuteria artystyczna   b) towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, (...)

 • Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

  ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia (wg art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie (...)

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

  zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:  1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  2) numer Powszechnego

 • JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

  dla struktury obowiązującej w 2018 r. Klient 2 v3 oraz aplikacji e-mikrofirma. Jak złożyć JPK_VAT? JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, (...)

 • Zakładanie spółki z o.o.

  pytania można domniemywać, iż założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje osobno w sądzie rejestrowym dla potrzeb KRS, osobno w urzędzie statystycznym dla potrzeb REGON i (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.";3) w art. 30a:a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem (...)

 • Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

  ;świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także pozostałych użytkowników końcowych, o zakresie i celu przetwarzania danych transmisyjnych oraz innych danych ich dotyczących, a także o możliwościach (...)

 • Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

  emerytalnego, warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego, proponowane warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, warunki gromadzenia środków (...)

 • Działalność sp.z o.o.

  jej wyników w formach i terminach określonych w przepisach szczególnych. Sankcję w odniesieniu do tych obowiązków zawiera art.57 i 58 ustawy. Karze grzywny podlega więc ten, kto wbrew (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  pieniężnych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską również o rodzaju i ilości tych papierów, oraz o nazwie instytucji finansowej albo o danych zarządzającego i o (...)

 • Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

  zawierać:  oznaczenie:  firmy wytwórcy, jej siedziby i adres,  miejsca i datę złożenia oświadczenia;  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem (...)

 • Likwidacja spółki z o.o. z powodu niepodwyższenia kapitału zakładowego - opinia prawna

  wniosek i wszelkie dokumenty dotyczące spółki właściwemu sądowi rejestrowemu, który dokona wpisu w KRS. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu (...)

 • Przewóz na potrzeby własne

  identyfikacji statystycznej (REGON), 3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców 5)wykaz pojazdów samochodowych (...)

 • Oznaczenie wymaganych danych przedsiębiorcy

  oznaczonej osoby powinny zawierać: 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru. (Obowiązek ten nie dotyczy (...)

 • Niezarobkowy przewóz drogowy

  autobusami i wykaz pojazdów samochodowych, które mają być używane do transportu wraz z kserokopiami ich dowodów rejestracyjnych. Zaświadczenie wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy (...)

 • Jak bezpiecznie kupować w sieci - kilka praktycznych wskazówek

  rzetelna, czy są podane wszystkie niezbędne informacje, w tym czy jest podany adres sprzedającego i inne identyfikujące go dane – np. NIP, REGON, numer KRS etc. Warto oczywiście (...)

 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  przeglądania akt rejestrowych lub ewidencyjnych kontrahenta – przedsiębiorcy. Zarówno akta przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sadowego jak i do ewidencji działalności gospodarczej (...)

 • Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

  zawierać:  1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma;  3) (...)

 • Faktura a umowa najmu

  potwierdzenia faktu spełnienia świadczenia (w całości lub w określonej części), konieczne będzie oznaczenie osoby wierzyciela, jak i dłużnika, wskazanie tytułu zadłużenia oraz określenie daty (...)

 • Pełnomocnik - wykaz majątku i doręczenia

  jednak muszę się pofatygować i pójść do sądu i wyrecytować wszystko ustnie? Przebywam za granicą na stałe w zasadzie, ale nie chciałbym wchodzić w konflikt z prawem i chcę uporządkować (...)

 • Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

  ; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.   Wójt, burmistrz lub prezydent (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane