Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

  rolnych lub środków spożywczych o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Art. 58. 1. Kto, nie spełniając warunków zawartych w specyfikacji, wprowadza produkt (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  zmiana stosunku prawnego lub prawa albo zmiana zabezpieczenia wierzytelności.Art. 278. 1. Po zatwierdzeniu listy wierzytelności sędzia-komisarz sporządza, w celu głosowania nad układem, listy

 • Opinia prawna na temat kto sporządza sprawozdanie F -01

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kto sporządza sprawozdanie F -01, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  pozbawienia wolności do roku. Art. 42. Kto wykorzystuje do doświadczeń zwierzęta bezdomne, podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 43. Kto wykorzystuje do doświadczeń zwierzęta gatunków (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  grzywnie do 30 000 złotych. Art. 37. 1. Kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych.2. Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji (...)

 • Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

  ), przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  sesji egzaminacyjnej, sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników egzaminów eksternistycznych w tej sesji i przekazuje je kuratorowi oświaty. Kwestie sporne między osobą zdającą a komisją (...)

 • Nieprawidłowe sprawozdanie finansowe

  wolności albo pozbawienia wolności do lat 2“. Pamiętać należy również, że art. 77 ustawy o rachunkowości stanowi, że “Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Projekt całkiem nowej ustawy o fundacjach

  składać roczne sprawozdanie ze swojej działalności właściwemu ministrowi w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za  który sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  informacji, zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa wnioskującego.  Art. 305f. § 1. Wniosek obcej władzy wszczyna postępowanie w sprawie udzielenia informacji. § 2. Postępowanie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

  Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane