Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  ; 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.§ 2. (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, (...)

 • Jak zameldować się w nowym miejscu przez Internet?

  Gdy ktoś postanowi zmienić miejsce zamieszkania, powinien pamiętać, że nie musi iść do urzędu, aby się wymeldować. Przez Internet może też zameldować się w nowym miejscu. Każdy, (...)

 • Porada prawna na temat kto może zameldować

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kto może zameldować, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  lub w celu niegodziwym. Jeżeli przedmiot świadczenia został zużyty lub utracony, przepadkowi może ulec jego wartość. Art. 413. § 1. Kto spełnia świadczenie z gry lub zakładu, nie może (...)

 • Kodeks karny

  , kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,  8) innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.§ 2. Sąd może (...)

 • Kodeks cywilny

  ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa).Art. 109[6]. Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej (...)

 • Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

  powinna osobiście podpisać oświadczenie, że zamieszkuje Pan w lokalu, w którym chce Pan się zameldować. Takie oświadczenie bowiem jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli i jako takie nie może (...)

 • E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

  E-meldunek – kolejna e-usługa już działa Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.§ 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  wyznaczenie zarządcy. § 2. Użytkownik może żądać uchylenia zarządu, jeżeli daje odpowiednie zabezpieczenie. Art. 270. Właściciel może odmówić wydania przedmiotów objętych (...)

 • Jak zarejestrować swoje dziecko online?

  . Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  nad sądem wszczynającym spór o jego rozstrzygnięcie. Spór kompetencyjny może dotyczyć także właściwości miejscowej sądów odwoławczych. Choć spór o właściwość (...)

 • Obowiązek meldunkowy

  miejsce zameldowania i nie dokona obowiązku wymeldowania się z miejsca pobytu, z wnioskiem o wydanie w tym zakresie decyzji może wystąpić zainteresowany bądź też taka decyzja może zostać (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  pełnoletności, może żądać unieważnienia uznania, jeżeli mężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem.§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, (...)

 • Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

  zameldować w tym mieszkaniu. Teraz dostałem obywatelstwo polskie i polski dowód osobisty. Urząd w Warszawie wymeldował mnie i nie pozwolił mi ponownie zameldować się na stare pełnomocnictwo. (...)

 • Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

  stałe w Sławkowie, ale studiuje w Krakowie i właśnie w Krakowie powinien zameldować się czasowo. Kiedy należy zameldować się? Jeśli ktoś będzie przebywał w określonej miejscowości pod (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  wystawcy.Art. 3. Weksel może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy.Trasatem może być sam wystawca.Weksel może być wystawiony na rachunek osoby trzeciej.Art. 4. Weksel (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  świadkiem przy sporządzaniu testamentu:  1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;  2) niewidomy, głuchy lub niemy;  3) kto nie może czytać i pisać;  4) (...)

 • Unieważnienie umowy użyczenia

  Mąż X i żona Y są współwłaścicielami domu. Proces rozwodowy X i Y w trakcie. Dom w trakcie budowy, nikt więc nie może się zameldować. X zawiera umowę użyczenia jednego z pokoi z osobami (...)

 • Uznanie dziecka a nazwisko ojca

  domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (brak ślubu) ani nie nastąpiło sądowe uznanie dziecka, ojciec może uznać dziecko składając odpowiednie oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego. (...)

 • Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

  , może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  decyzji i postanowienia. Art. 68. § 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  w art. 38 § 1 lub 2.§ 3. Kara łączna ograniczenia wolności nie może przekraczać 18 miesięcy, a kara łączna grzywny nie może przekraczać 1 080 stawek dziennych. Przy określaniu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane