Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji

  zwolnieniu lekarskim na dzień 30 kwietnia. Kto ma racje? Rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji nie jest równoznaczna z dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę, która łączyła (...)

 • Kodeks wykroczeń

  ; 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.§ 2. (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, (...)

 • Porada prawna na temat kto ma racje

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kto ma racje, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  obecną spółka ma uregulowane sprawy wobec Urzędu Podatkowego (VAT, CIT i PIT-7) oraz wobec ZUS-u. Ma zaś ok. 50 000 zobowiązań wobec poddostawców, które na chwilę obecną nie są pokryte (...)

 • Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

  swoje racje. spółka z o.o., likwidacja spółki z o.o., zarząd, odpowiedzialność członka zarządu względem spółki

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  podaje się za producenta, odpowiada jak producent. Tak samo odpowiada ten, kto produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej działalności gospodarczej (importer). §

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  uzasadniać korzystanie przez SN z tego uprawnienia. Pojęcie „dobro wymiaru sprawiedliwości” ma charakter ocenny i powinna być rozważana w odniesieniu do konkretnej sprawy. Za istotny (...)

 • Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

  pracy ma swoja podstawę w art. 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, stanowiącym, iż powód może żądać ustalenia przez Sąd, istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jeżeli ma (...)

 • Kto sporządza skargę kasacyjną

  naszym artykułem, dostępnym na stronach naszego serwisu, dotyczącym skargi kasacyjnej:Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną? kasacja, skarga kasacyjna, adwokat

 • Ustawa prawo wekslowe

  przypadkach, gdy posiadacz wekslu, co do którego nie istnieje zakaz przedstawienia do przyjęcia, ma prawo zwrotnego poszukiwania przed terminem płatności.Jeżeli na wekslu wskazano osobę, która (...)

 • Ryczałt z tytułu najmu

  jednoznacznie wskazać, która strona ma racje i tak naprawdę, aby uzgodnić stanowiska, w naszej ocenie powinien Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów (...)

 • Kodeks karny

  , kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia (...)

 • Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

  , o których arbiter rozstrzyga na podstawie własnego przekonania. Strony mogą udowadniać swoje racje wszelkimi środkami dowodowymi, a w szczególności za pomocą dowodów z

 • Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

  ;ra ogranicza sposób korzystania z danej nieruchomości i zmniejsza jej wartość pomimo tego, że nie ma fizycznej styczności z samym gruntem, ma prawo żądać od właściciela linii na podstawie (...)

 • Kodeks cywilny

  . Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy oświadczenie woli ma być złożone przedstawicielowi. Pełnomocnictwo Rozdział II Art. 109[1]. § 1. Prokura jest pełnomocnictwem (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  takiego czynu.§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba (...)

 • Piwo w pociągu legalne. Nie zawsze będzie mandat

  uzyskania dowodu na swoje racje. Kto będzie sprawdzał trzeźwość podwładnych? – Nowe przepisy wskazują jednoznacznie, że badaniem trzeźwości zajmować się będzie organ powołany do (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  :  1) których wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub siedzibę lub  2) których wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • Jakie są prawa człowieka?

  każdy, kto przebywa legalnie na terytorium państwa, ma prawo do swobodnego poruszania się i do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na tym terytorium. Każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany; 2) stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu (...)

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

  obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – sprawdź niżej, kto ma taki obowiązek i nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej – sprawdź niżej, kto ma status (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  , którzy się rozwodzą? Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.   Kto ma (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis § 1 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kto może być nianią? - Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki: nie jest rodzicem dziecka, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KTO MA RACJE?

  Witam. Mam pytanie odnosnie pewnego zajscia. Chodzi mi o moj watek w tym temacie http://www.dobrylot.pl/index.php?act=forum_dzialy_new Czy Ja(ten sam nick (...)

 • Urzad pracy a Konstytucja RP? Kto ma racje?

  W moim przypadku doszło do dosc nietypowej sytacji ( choc nie jeden pewnie nie raz sie z nią spotkał badac bezrobotnym ) Nie stawiłem sie na wyznaczony (...)

 • CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

  Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • Mama mnie wyrzuca z domu

  Witam wszystkich. Pisze tutaj ponieważ mam bardzo duży problem z Mamą natomiast od kilku miesięcy Mama mnie wyrzuca z domu, ciąle sie nademną znęca (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane