Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

  ;........................................... [podpisy] 2. Formularze niezbędne do zarejestrowania spółki jawnej w KRS, w tym formularze zgłoszenia do Urzędu Statystycznego, ZUS i US wraz z wymaganymi (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania (siedziba dotyczy osoby prawnej, np. przedsiębiorstwa, a miejsce zamieszkania  - osoby fizycznej). Wniosek – wzory dokumentów

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania (...)

 • Porada prawna na temat krs wnioski wzory

  Nie szukaj dłużej informacji na temat krs wnioski wzory, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

  podejmowanie dalszych działań. Jeśli wspólnicy chcieliby zmienić umowę spółki (np. w związku z sugestiami opisanymi poniżej), wszystkie wnioski o wpis do KRS powinny być składane razem (...)

 • Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

  się przepisy dotychczasowe. Jednakże wnioski takie nierozpatrzone do dnia 31 grudnia 2008 r., traktuje się jako wnioski o wydanie decyzji w sprawie wydania, sprzedaży banderol na wyroby tytoniowe

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  ) datę wydania;  4) zakres kontroli;  5) powołanie podstawy prawnej;  6) końcowe ustalenia i wnioski w zakresie ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt 2; 

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  względu na siedzibę oddziału wpisanego do KRS? Tak, jeśli oddział osoby prawnej jest podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi (może zatrudniać pracowników we własnym imieniu). Według

 • Kodeks postępowania cywilnego

  stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy (...)

 • Kodeks wyborczy

  Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze uchwały, wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  lub pracy za granicą, znajdzie tam również załącznik, który musi dołączyć do wniosku o emeryturę. Wnioski udostępniono w dwóch wersjach: tylko do wydruku – można (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  ;Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski (...)

 • Złóż wniosek o 500+

  października.  Kiedy można składać wnioski? Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  ;w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia. Art. 161. W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia (...)

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  studiami, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski. Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez rektorów uczelni (...)

 • Założenie spółki jawnej

  urzędowych formularzach KRS-W1 wraz z załącznikami, określającymi: przedmiot działalności spółki - KRS-WM jej wspólników - KRS-WB sposób powstania podmiotu - KRS-WH wspó

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

  (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zmianami). wpis, rejestr, zobowiązani do dokonania wpisu, KRS, rejestr sądowy

 • Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

  związanych z rejstracją w KRS, przedsiębiorca zagraniczny zobowiązany jest podać dane osoby reprezentującej jego oddział w Polsce, wzór podpisu tej osoby poświadczony notarialnie, złożyć zaświadczenie (...)

 • Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

  kwalifikacji podmiotowej przedstawiają dokumenty, których wzory odnajdą Państwo poniżej:AustriaInformacje ogólne Wzór 1 Wzór 2 Wzór 3 Wzór 4CyprInformacje ogólne

 • 500+ na nowy okres świadczeniowy

  wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto. Kiedy można składać wnioski? Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny (...)

 • Składanie wniosków do KRS drogą elektroniczną

  wobec osób trzecich. Oznacza to, iż prokurent może podpisywać wnioski do KRS we wszystkich sprawach poza wymienionymi w art. 1093 (potrzebne jest dodatkowe pełnomocnictwo). Odnośnie ostatniego

 • Karta Nauczyciela

  ) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,   5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu

 • Ważne dla poborowych!

  wojskowych komendantów uzupełnień.  Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) dotyczą liczby poborowych podlegających wezwaniu do poboru, a wnioski wojskowych komendantów uzupełnień (...)

 • Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  postępowania o zamówienie publiczne. Ponadto rozporządzenie określa wzory niektórych załączników do protokołu tj. informacja o wniesionych protestach i odwołaniach, lista dostawców (wykonawców) (...)

 • Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

  , poniżej zostały zamieszczone przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym, określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania

 • Jak uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?

  których publicznie informował, i tylko pomiędzy wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w odpowiednim terminie oraz zostali umieszczeni na liście wnioskodawców podanej do publicznej

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane