Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pracownik w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

  ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Art. 8 ust. 1 stanowi, że za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. Zgodnie (...)

 • Sposoby zniesienia współwłasności.

  cywilnego. Na podstawie powyższych przepisów można zatem wyróżnić następujące sposoby zniesienia współwłasności: 1. podział fizyczny nieruchomości, w tym poprzez (...)

 • Majątek osobisty małżonka

  W jaki sposób Kodeksu rodzinny i opiekuńczy definiuje majątek osobisty małżonka? Majątkiem osobistym, zgodnie z przepisem art. 33 kro, są: 1). przedmioty majątkowe nabyte przed (...)

 • Opinia prawna na temat krs w3 karny art. 98paragraf 1 i 2 kkw

  Nie szukaj dłużej informacji na temat krs w3 karny art. 98paragraf 1 i 2 kkw, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Majątek osobisty małżonka

  Jakie składniki majątkowe stanowią majątek osobisty małżonków? Art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi co należy do majątku osobistego każdego z małżonków, a to: (...)

 • Ochrona dobrego imienia

  Czy dobre imię osoby pozostaje pod ochroną prawa cywilnego? Podstawą takiej ochrony są przepisy art. 24 kodeksu cywilnego tj.: § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym

 • Renta rodzinna

  W jakich sytuacjach wdowa ma prawo do renty rodzinnej? Art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że wdowa ma prawo do renty rodzinnej jeżeli: (...)

 • Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

  jakie są przesłanki uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC? Art. 34. 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący

 • Polska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego, bo nie wykonała dyrektywy

  , implementacja, brak transpozycji w przewidzianym terminie, ETS

 • Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

  publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 r., nr 257, poz. 1726). Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku i ma zastosowanie do świadczeń nabytych po tej (...)

 • Wskazanie małżonka, który jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego

  Czy sąd rozwodowy w każdym przypadku ma obowiązek wskazać małżonka, który jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego? Art. 57. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Jakub Spalik

Jakub Spalik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Sporządza umowy cywilnoprawne oraz pisma procesowe dla podmiotów profesjonalnych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

  Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz tego , (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane