Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nie każde postanowienie można zaskarżyć

  zażalenie na konkretne czynności zastosowanie znajduje także (przez art. 13 § 2 k.p.c.) przepis art. 394 § 1 k.p.c., który stanowi, że zażalenie przysługuje (...)

 • Co to znaczy, że należy stosować odpowiednio przepisy o apelacji do zażalenia?

  apelacji zarzutów i ich uzasadnienia (art. 368 § 1 pkt 2 i 3). Różnice istniejące między art. 368 § 1 pkt 1-3 i 5 a art. 394 § 3 k.p.c. dają się łatwo uwzględnić (...)

 • Interwencja uboczna w procesie

  II instancji (art. 394 § 1 pkt 3 K.p.c.). Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udział w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. (...)

 • Porada prawna na temat kpc art 394

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kpc art 394, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

  uzupełnione wyłącznie na podstawie uwag zeznającego, zgłoszonych sądowi bezpośrednio po odczytaniu mu protokołu, ponieważ przepis art. 288 § 1 kpc w związku z art. 302 i art. (...)

 • Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

  obowiązującymi przepisami takie postanowienie jest zaskarżalne. Zgodnie z art. 394 § 1 kpt 10 kpc na postanowienie, którego przedmiotem jest oddalenie wniosku o wyłączenie (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się. Przepis art. 394 stosuje się jednak odpowiednio.§ (...)

 • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów

  . 394 § 1 kpc. O zażaleniu na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych stanowi art. 394 § 1 pkt 2 kpc. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (...)

 • Hipoteka umowna przed sądem

  (art. 394 § 1 k.p.c.). Osnowa ugody zawartej przed sądem powinna być wciągnięta do protokołu rozprawy i stwierdzona podpisami stron. Wobec tego, po zawarciu ugody przed sądem, należałoby (...)

 • Nie wszystko można zaskarżyć

  postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia biegłego (art. 394 § 1 k.p.c. pkt 9). Zdaniem SN brak jest istotnych powodów, które dostatecznie wyjaśniałyby przyjęcie przez (...)

 • Zakup nieruchmości na licytacji komorniczej

  postępowania (art. 394 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) natomiast w przypadku zaskarżenia - w chwili wydania postanowienia przez sąd II instancji oddalającego zażalenie (...)

 • Pełnomocnik z urzędu może skarżyć wynagrodzenie

  kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Brak jest przepisu, który wprost dopuszczałby zażalenie na postanowienie o kosztach pomocy prawnej z urzędu. Zgodnie z art. 394 (...)

 • Koszty zastępstwa procesowego

  zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia (art. 394 par. 2 k.p.c). W uzasadnieniu zażalenia należałoby wykazać, iż spłata zadłużenia faktycznie nastąpiła przed wniesieniem (...)

 • Podstawy odrzucenia zażalenia

  . 730 § 1 i art. 755 kpc. Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie nic nie wspominając o naruszeniu lub o wspomnianych przez uczestniczkę naruszeniach przepisów kpc. Postanowienie wydał cyt.: (...)

 • zażalenie na postanowienie sądu o wezwaniu zainteresowanej

  . Od wezwania pracownika do udziału w postępowaniu w charakterze zainteresowanego nie przysługuje zażalenie. Wszystkie przypadki dopuszczalności składania zażaleń w toku procesu reguluje art. 394 (...)

 • Zażalenie na orzeczenie o kosztach

  jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów (art. 394 § 3 kpc).Zażalenie wnosi (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  § 2 i 3, art. 395 i art. 397 § 1, art. 398[10], art. 398[14], art. 398[15]§ 1 zdanie pierwsze, art. 398[16], art. 398[17], art. 398[21].Art. (...)

 • Hipoteka przymusowa na rzecz Urzędu Skarbowego

  . 509 z ind. 1 par. 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 398 z ind. 22 k.p.c. od orzeczenia referendarza sądowego można wnieść skargę w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia. Skargę rozpoznaje (...)

 • Czy odrzucenie apelacji można skarżyć zażaleniem?

  postępowanie w sprawie w zakresie owego wyroku częściowego. Przysługuje więc na nie środek zaskarżenia w postaci zażalenia w myśl art. 394 par. 1 kpc. W wypadku zaś oddalenia (...)

 • Środek zaskarżenia od postanowienia sądu

  prawny powinien posiadać wiedzę, co do możliwości zaskarżenia określonego postanowienia. Wątpliwości co do Pani pytania nie pozostawia art. 394 § 1 pkt. 8 kpc, który stanowi, (...)

 • Postępowanie spadkowe

  aktów zgonu, sąd zawiesi postępowanie, na to postanowienie będzie przysługiwało zażalenie do sądu drugiej instancji zgodnie z przepisem art. 394 § 1 pkt. 6) k.p.c., ponieważ (...)

 • Przedłużenie terminu ustawowego

  przywrócenie terminu jest zaskarżalne tylko wtedy, gdy jednocześnie jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie (art. 394 k.p.c.).  Podsumowując, siedmiodniowy termin (...)

 • Wniosek o przywrócenie terminu

  przywróceniu terminu nie przysługuje zażalenie. Wynika to z tego, iż po pierwsze odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu nie wchodzi w skład katalogu czynności przewidzianych w art. 394 par. (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  tego względy słuszności. Art. 418. (utracił moc). Art. 419. (uchylony). Art. 420. (uchylony). Art. 420 [1]. (uchylony). Art. 420 [2]. (uchylony). Art. 421. Przepisów (...)

 • Zażalenie na odrzucenie zażalenia

  zażalenia (art. 394 par. 1. pkt. 11 k.p.c.), ale jednocześnie chciałbym, żeby to nowe pismo od początku do końca rozpatrywał ktoś inny. Jeśli ta sama sędzia będzie decydować o nadaniu (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Przedawnienie wyroku sądu

  Proszę o pomoc mam wyrok sądu w sprawie należności niewypłaconych za pracę sąd zasądził x kwotę ale nie ma możliwości ściągnąć od pracodawcy (...)

 • CZY KOMORNIK MIAŁ PRAWO?

  MAM PRZYZNANE ALIMENTY NA DWOJE DZIECI W KWOCIE 600 ZŁ, ZGŁOSIŁAM SPRAWE DO KOMORNIKA. ZAKŁAD PRACY PRZESŁAŁ NA JEGO KONTO KWOTĘ 600 ZŁ GDYŻ POZOSTAŁA (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane