Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  ;  Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnej   Wedle art. 16 § 1 K.p.a. „Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  naruszenie art. 138 § 2 K.p.a. Sąd może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną od wyroku wojewó

 • Nakładanie kar administracyjnych

  nalicza się odsetki za zwłokę jak dla zaległości podatkowej (obecnie – 8%), chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Zasady ogólne K.p.a. a przepisy odrębne Ogólne przepisy (...)

 • Porada prawna na temat kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skarga z działu VIII k.p.a.

  VIII kpa, to powinna być ona załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia w tym czasie tej skargi stosuje się przepisy art. 36-38 kpa. (...)

 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  . 11f ust. 3 specustawy znajduje zastosowanie art. 49 in fine k.p.a., zgodnie z którym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia i od tego dnia

 • Uzgodnienie stanowiska z RDOŚ

  ;stanowi, iż w przypadku niezajęcia stanowiska w terminie dwóch tygodni stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38 k.p.a. Art. 36 § 2 k.p.a. daje podstawę organowi, którego (...)

 • Postępowanie administracyjne

  § 1 k.p.a. Zatem tezy dotyczące zastosowania art. 35 k.p.a. można w większości przypadków zastosować również na kanwie art. 65 § 1 k.p.a. W piśmiennictwie prawniczym (...)

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  w trybie art. 155 K.p.a. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, organ musi uzyskać zgodę wszystkich stron poprzedniej decyzji5. 1Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania

 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony

  nie załączono pełnomocnictw, a organ uzna, że nie zachodzi wyjątek z art. 33 §4 k.p.a., należy stosować ogólną zasadę dotyczącą braków formalnych, wyrażoną w art. 64 §2 (...)

 • Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

  prasowej, która opublikowała i przesłała do właściwego organu administracji publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym w k.p.a.) służy prawo wniesienia skargi (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Postępowanie dyscyplinarne

  Jestem studentem i właśnie miałem bronić swoją pracę dypl., tylko problem w tym, że uczelnia zarzuca mi plagiat i z tego tytułu wszczęła przeciwko (...)

 • reklamacja a kpa

  Czy do decyzji w sprawie reklamacji ma zastosowanie kpa, a mianowicie wymogi FORMALNE decyzji: np niezbędne minimum do zaistnienia decyzji: oznaczenie (...)

 • Wykładnia KPA

  Witam. Może mi ktoś powiedzieć gdzie moge znaleźć jakieś wiadomości na temat reguł interpretacyjnych stosowanych w II rozdziale KPA-może być (...)

 • POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

  Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor (...)

 • wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

  Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim lub innej usprawiedliwionej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane