Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ;punkcie 1 wzywa się z art. 64 par 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 K.p.a.? Odpowiedź na wszystkie (...)

 • Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

  elementami konstrukcyjnymi, określonymi w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12 k.p.a.) pozwala sformułować prawo (...)

 • Odszkodowanie od organu

  stwierdziło nieważność decyzji oraz rażące naruszenie prawa (art. 105§1 Kpa o którym mowa w art. 156§1 pkt 2 Kpa). Czy w tej sytuacji adresatem wniosku o odszkodowanie jest (...)

 • Porada prawna na temat kpa art.36 par.2

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kpa art.36 par.2, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Postępowanie administracyjne

  kanwie art. 35 k.p.a. określającego terminy załatwiania spraw przez organy administracji. Nie ulega wątpliwości, iż również w tym znaczeniu termin „niezwłocznie” został (...)

 • Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy

  terminem z art. 37 par. 2 k.p.a., który przewiduje, że organ, uznając zażalenie na bezczynność organu za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie (...)

 • Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

  Czy art. 63 par. 1 kpa umożliwia mi składanie do organu wyższej instancji zażaleń lub odwołań e-mailem? Czy za skrzynkę podawczą można uznać główny adres e-mailowy organu? Czy wniesienia (...)

 • Skarga na bezczynność organu administracji

  skargę nie zawiadamia skarżącego z art. 36 w zw. z art. 227 § 4 Kpa o wyznaczeniu nowego terminu, czyli jest w zwłoce. W innej sprawie wysyła pismo, w którym nie odnosi się do przedmiotu (...)

 • Umorzenie decyzji

  umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe (art. 105 par. 1 Kpa) ze względu na to, że było ono prowadzone w oparciu o niewłaściwą podstawę prawa materialnego. Umorzenie postępowania (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  celowości rozstrzygnięcia. Realizacji tej zasady służy w szczególności instytucja rozprawy administracyjnej (art. 89 i nast. K.p.a.) oraz ugody administracyjnej (art. 114 i nast.).   Zbyt

 • Skarga na decyzje SKO

  za właściwe? Odwołanie od decyzji należy składać do organu administracji publicznej wyższego stopnia względem tego, którego decyzja została zaskarżona. Tak stanowi art. 127 par. 2 kpa. (...)

 • Zasada szybkości postępowania, wyrażona w Kodeksie postępowania administracyjnego

  sprawy (art. 36 par. 1 k.pa.). Obowiązek ten ma miejsce również w przypadku, gdy zwłoka wynika z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 par. 2 k.p.a.). Zawiadomienie (...)

 • Przekroczenie ustawowego terminu załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej

  ustalonego wcześniej przez siebie, w trybie art. 36 par. 1 k.p.a. terminu i nie zachodzi któryś z przypadków zawieszenia biegu terminu, określonych w art. 35 par. (...)

 • Definicja organu wyższego stopnia

  W postępowaniu odwoławczym organ wojewódzki uchylił decyzję organu I instancji i orzekł co do istoty sprawy (art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa) i w związku z tym decyzja stała się ostateczna. (...)

 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

  mianie ustawy - Kodeks cywilny oraz innych niektórych ustaw (Dz. U. 2004 r., Nr 162, poz. 1692), zgodnie z którym do zdarzeń i stanów powstałych przed 1.09.2004 r. stosuje się m.in. przepis art. 160 (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  . 178 konstytucji.- art. 77 par. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz § 2, 2a, 3 i 3a powyższej ustawy jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 173 konstytucji oraz nie jest niezgodny (...)

 • Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

  administracji publicznej dokonuje załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji (art. 104 par. 1 k.p.a.), która następnie wiąże od chwili jej doręczenia (art. 110 k.p.a.). (...)

 • Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

  naczelny uchylają decyzję organu powiatowego z pominięciem organu wojewódzkiego, jako organu wyższego stopnia nad organem powiatowym, nie naruszył art. 157 par. 1 Kpa i czy takie działanie (...)

 • Wszczęcie postępowania z urzędu-zawiadomienie

  sąsiadki. Jako podstawę wskazano art. 61 par.4 kpa. Domyślam się, że chodzi o wszczęcie postępowania z urzędu, lecz za datę wszczęcia postępowania wskazano datę 4 grudnia 2008 r., (...)

 • Umorzenie postępowania administracyjnego

  , jednakże z udziałem właściwych stron. Warto również zauważyć, że zgodnie z art. 61 par. 1 kpa, postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, stąd (...)

 • Postępowanie administracyjne

  Pana o wyniku przeprowadzonego postępowania. W sytuacji gdy tego nie uczyniła zgodnie z art. 237 par 4 k.p.a. przysługuje Panu zażalenie z art. 37 k.p.a. (tzw. zażalenie (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  naruszenie art. 138 § 2 K.p.a. Sąd może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną od wyroku (...)

 • Zastępcze doręczenie decyzji w postępowaniu administracyjnym - termin

  tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło (art. 57 § 1 zdanie pierwsze k.p.a.). W Pana przypadku termin do odbioru pisma minął więc w dniu 31 października. (...)

 • Załatwienie sprawy administracyjnej

  Pytanie dotyczy interpretacji art. 35 par. 3 kpa. Co oznacza określenie "załatwienie sprawy" wymienione w tym przepisie? Czy oznacza to, iż organ ma tylko wydać w ciągu 1 miesiąca decyzję, (...)

 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Czy zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa) wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia czy też do skarżonego organu w celu przekazania sprawy organowi wyższego stopnia (...)

 • Skarga na bezczynność organu administracyjnego

  art. 237 par. 4 Kpa zostało wniesione zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa). Organ wyższego stopnia wyznaczył nowy termin do załatwienia skargi. Niestety, (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

  Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor (...)

 • Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

  Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac fakt (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Jak pozbyć się lokatorów?

  Witam. Nabyliśmy w drodze kupna budynek wielolokalowy. Z kilku lokali mieszkalnych obecnie zamieszkiwane są 2 - w 1 mieszka starsza Pani. Pani przez (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.