Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Możliwe milczące załatwienie sprawy

  za­wiera przede wszystkim treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco i datę milczącego załatwienia sprawy (zob. art. 122f K.p.a.). Zaświadczenie na­leży doręczyć nie tylko (...)

 • Definicja organu wyższego stopnia

  postępowania zamierza wzruszyć ostateczną decyzję w trybie art. 156 par. 1 Kpa (stwierdzenie nieważności decyzji). Który organ, w rozumieniu art. 157 par. 1 Kpa, jest w (...)

 • Odszkodowanie za wydanie decyzji administracyjnej sprzed nowelizacji Kodeksu cywilnego

  k.p.a., o zwrocie wniosków o wydanie decyzji o odszkodowaniu na podstawie art. 160 k.p.a. w sytuacji, gdy wadliwa decyzja wyrządzająca szkodę wydana została przed dniem 1 września 2004 (...)

 • Porada prawna na temat kpa art 156

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kpa art 156, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odmowa wszczęcia postępowania-nieważność decyzji

  decyzji, przewidziane w art. 156 § 1 kpa, organ może zadecydować dopiero po przeprowadzeniu stosownego postępowania (tak NSA w wyroku z dnia 20 grudnia 1994 r.,sygn. akt  I SA (...)

 • Uchylenie decyzji przez WSA a odszkodowanie

  postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylenie decyzji administracyjnej może nastąpić nie tylko w przypadku, gdy decyzja obarczona jest wadą wymienioną w art. 145 lub art. 156 (...)

 • Lekka ścianka na poddaszu a pozwolenie na budowę

  - od dnia jego ogłoszenia stronie (art. 141 kpa). Zgodnie z art. 144 w zw. z art. 128 kpa, zażalenie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z zażalenia (...)

 • Wznowienie postępowania administracyjnego

  sytuacji wznowić postępowania z urzędu. Termin, o którym mowa powyżej, może być przywrócony na ogólnych zasadach wynikających z kpa. Stosownie do art. 54 kpa, w razie uchybienia (...)

 • Decyzja w sprawie już prawomocnie rozstrzygniętej

  nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 kpa." postępowanie administracyjne, administracja, decyzja, prawomocna, sprawa, rozstrzygnięta, tożsamość, unieważnienie, nieważność, (...)

 • Umorzenie decyzji

  umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe (art. 105 par. 1 Kpa) ze względu na to, że było ono prowadzone w oparciu o niewłaściwą podstawę prawa materialnego. Umorzenie postępowania nastąpiło (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154. Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których mowa w art. (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane