Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zasądzone koszty sądowe jako przychód podatkowy

  koszty sądowe należy zaklasyfikować do przychodów z działalności gospodarczej (określonych w art. 12 ust. 3 ustawy), czy też do innych przychodów (określonych w art. 12 ust. 1 ustawy). Gdyby (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 2 marca br., dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych stosuje się aż do zakończenia tego postępowania.   Koszty sądowe (...)

 • Zwrot kosztów procesu a przychody firmy

  , przyznając rację podatnikowi, który potraktował koszty sądowe jako przychody podlegające opodatkowaniu dopiero w momencie ich otrzymania. Sąd potwierdził zatem, iż koszty sądowe (...)

 • Porada prawna na temat koszty sądowe

  Nie szukaj dłużej informacji na temat koszty sądowe, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

  kosztów sądowych? Należy pamiętać, iż możemy żądać wyłącznie zwrotu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W szczególności kosztami sądowymi są: koszty (...)

 • Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

  prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony (...)

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  . 1308; Dz. U. 2008, Nr 225, poz. 1485. DZIAŁ XIV Koszty procesuRozdział 68 Przepisy ogólne Art. 616. § 1. Do kosztów procesu należą:  1) koszty sądowe, (...)

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

  niezbędne są z mocy ustawy koszty sądowe, koszty przejazdu strony do sądu, równowartość utraconego przez nią zarobku oraz wynagrodzenie i wydatki jednego adwokata (por. T. Bukowski, (...)

 • Koszty w procesie

  pozwanego jedynie fragment dochodzonego pozwem roszczenia, sąd może bądź rozdzielić koszty stosunkowo - wtedy każda strona ponosi koszty w stosunku, w jakim wygrała/przegrała sprawę, bądź (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności (...)

 • Obliczanie kosztów sądowych

  sądowym,  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. Koszty sądowe obejmują opłaty (...)

 • Zasądzone należności kosztem uzyskania przychodów

  dochodowym od osób fizycznych). Niestety w przypadku strony pozwanej (dłużnika), która przegrała sprawę i w związku z tym musi ponieść koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego (...)

 • Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej

  , jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Sąd (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. § 4. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu (...)

 • Koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty

  prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony (...)

 • Koszty zastępstwa procesowego

  potwierdzające ich wysokość. koszty sądowe, spis kosztów, koszty zastępstwa procesowego

 • Koszty na rzecz oskarżyciela posiłkowego

  wydatków. O kosztach sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Sąd określa, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty procesu. Jeżeli jednak w orzeczeniu tym nie zamieszczono

 • Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

  , które wydały wyrok.  Na podst. www.ms.gov.pl opłaty sądowe, koszty sądowe, proces cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, pozew, sąd, opłaty za powództwa, rozprawa, (...)

 • Zwrot kosztów w postępowaniu z prawa pracy

  przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony”. Z Pana punktu widzenia istotne jest to, że sąd rozstrzyga o (...)

 • Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

  do rodzaju podejmowanych czynności, np. opłaty pocztowe czy telefoniczne. Co obejmują koszty sądowe? Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe (wpis i opłata kancelaryjna) (...)

 • Powód cywilny w procesie karnym

  sądowe, do których należy również wpis, również w sytuacji, gdy powód korzystał z tymczasowego zwolnienia od uiszczania wpisu. W razie oddalenia powództwa cywilnego powód cywilny ponosi koszty (...)

 • Zwolnienie od kosztów sądowych

  .2011.299.1775) ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005. nr 167. poz.1398)   koszty, sądowe, zwolnienie, podstawa

 • Koszty zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności

  możliwości złożenia zażalenia na klauzulę, złożył ją po terminie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu i wniósł opłatę sadową w kwocie 50 zł . W jakiej wysokości trzeba opłacić koszty (...)

 • Podstawa prawna do wystawienia korekty faktury

  rozporządzenia. Należy jedynie zauważyć, iż koszty sądowe nie były przedmiotem pierwotnie wystawionej faktury, a więc one nie pomniejszają go w fakturze korygującej (pomniejszeniu podlega (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Koszty sądowe

  Czy Sąd ma obowiązek na wniosek strony podać szczegółowe wyliczenie kosztów sądowych? (Piotr) W uzasadnieniu wyroku zawsze to robi - ieśli zwrócisz (...)

 • Opłaty dla adwokata

  Proszę o pomoc w następującej sprawie: Mieszkam w małym mieście na opolszczyźnie. Aktualnie moje małżeństwo jest w trakcie rozpadu (od listopada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane