Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  , konstytucję dla nauki poparły liczne gremia. Za reformą opowiedzieli się między innymi: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Parlament (...)

 • Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

  dziewięciu zorganizowanych konferencji w ramach Narodowego Kongresu Nauki wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu nauki, podkreślał, że podniesienie poziomu polskiej nauki może się (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  , której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki.5. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:  1) sposób wyłaniania kandydatów na członków Krajowej (...)

 • Porada prawna na temat koszty nauki

  Nie szukaj dłużej informacji na temat koszty nauki, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

  Konstytucja dla Nauki – resort nauki przedstawił finalny projekt! 699 dni – tyle trwały przygotowania projektu ustawy mającej zmienić oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego

 • Czy muszę płacić alimenty jeżeli córka nie pójdzie na studia dzienne?

  zapewnienie minimum socjalnego, zapewniającego zaspokajanie przez dziecko podstawowych potrzeb życiowych (koszty związaniem z mieszkaniem, wyżywienie, ubranie, koszty nauki, dojazdu doszkoły (...)

 • Koszty wychowania i utrzymania dziecka, decydujące o wysokości obowiązku alimentacyjnego

  rozstrzygnięć Sądu Najwyższego: 1. wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być ustalona w stosunku do obecnych potrzeb dziecka; nie mogą być uwzględnione przewidywane dopiero w przyszłości koszty (...)

 • Od czego zależy wysokość alimentów - opinia prawna

  Najwyższy stwierdził bowiem: „Na wysokość alimentów nie mogą mieć wpływu obciążające pozwanego w sprawie sądowej koszty sądowe i koszty procesu. Także zadłużenie bankowe (...)

 • Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

  pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 4) nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu, 5) sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki

 • Częste żądanie podwyższenia alimentów

  dziecka; nie mogą być uwzględnione przewidywane dopiero w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne itp. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, (...)

 • Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

  Polski”. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, wynosi: w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%, w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%, w trzecim roku nauki (...)

 • Składniki wynagrodzenia a wysokość alimentów

  uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne itp. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź (...)

 • Równy status materialny a alimenty

  do każdego przypadku. Przy czym wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb dziecka, nie mogą być natomiast uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty (...)

 • Wysokość alimentów a zarobki ojczyma

  alimentów na rzecz dziecka powinna być ustalona w stosunku do obecnych potrzeb dziecka; nie mogą być uwzględnione przewidywane dopiero w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne itp.; w razie (...)

 • O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

  zwrotowi. Jednakże opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  ze stypendium; koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania. Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają, co do zasady, waloryzacji

 • Środki otrzymane w ramach programu „Mobilność Plus” a PIT i ZUS

  humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu. Środki Koszty pobytu za granicą: Miesięcznie 10 000 zł/uczestnika programu, 2 000 zł/współmałżonka (...)

 • Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

  zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Jeśli w roku podatkowym, za który ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa (...)

 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową w zeznaniu PIT za 2017 rok

  16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Po zakończeniu roku należy zsumować te koszty. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie (...)

 • Druga ustawa o innowacyjności gotowa

  procesie szerokich konsultacji ze środowiskami biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych. Do resortu nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło 340 propozycji, spośród których

 • Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

  niniejszą ustawą art. 117 ustawy – Prawo oświatowe. Publiczne centrum kształcenia zawodowego będzie ponadto realizowało zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  kontynuowane nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji.  6. Koszty likwidacji uczelni niepublicznej są pokrywane z jej majątku, z pierwszeństwem (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu

 • Prawo celne - Kodeks celny

  . 6. Koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z jego przechowywaniem ponoszą solidarnie osoba, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń (...)

 • Kierujący pojazdami

  przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym - dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy; 2) nauki

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Zmiana formy umowy ze zlecenia na umowe o prace

  Witam, 24.10.2007 podpisalem z firma umowe zlecenie do 23.01.2008, tydzien pozniej pojechalem na 10-dniowe szkolenie, na ktorym dostalem do podpisania (...)

 • Praktyczna nauka zawodu

  Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • podać do sądu czy nie???

  Poproszę o poradę! Jestem mamą samotnie wychowującą 3-letnią dziwczynkę.Dziecko posiada moje nazwisko ponieważ z ojcem dziecka nie doszliśmy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane