Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kontrola administracji

  funkcjonariusza publicznego albo instytucję powołaną do wykonywania administracji publicznej.   3.   kontrola wykonywana przez jednostki - jest zróżnicowana:   kontrola (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  administracji publicznej, 5) 6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej, 7) między wojewodą (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  stanowiącego o sprawo­waniu przez sądownictwo administracyjne kontroli działalności administracji pub­licznej. Sąd administracyjny kontroluje działalność administracji publicznej pod (...)

 • Porada prawna na temat kontrola prawna administracji

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kontrola prawna administracji, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Mienie PKP

  właściwości organów administracji rządowej. Ponadto, w stosunku do tzw. nieruchomości kolejowych rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, o których (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  ), centralne organy administracji rządowej (przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r.o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.) określają, który (...)

 • Kontrole u przedsiębiorcy

  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1808) kontrola, przedsiębiorcy, działalność gospodarcza, kontroler, liczba kontroli, swoboda działalności gospodarczej, czynności (...)

 • Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

  współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej,  terenowe organy administracji (...)

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  ;kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,3. badanie przyczyn powstawania (...)

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów

  od dnia jego nadania. Kontrola przewozu towarów Ustawa określa ponadto zasady kontroli przewozu towarów. Kontrola przewozu towarów polega na sprawdzeniu przestrzegania

 • Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

  ramach Krajowej Administracji Skarbowej działa Służba Celno-Skarbowa – jednolita i umundurowana formacja, w której służbę pełnią funkcjonariusze. Część zadań Krajowej Administracji (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnoskarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;  art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT

 • Kontrola celno-skarbowa

  przeprowadzonej analizy ryzyka. Czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa?  Kontrola celno-skarbowa to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli. Jej podstawowym zadaniem jest wykrywanie (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  poręczeń i gwarancji;  11) kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem;  12) kontrola (...)

 • Zmiany w kontroli skarbowej

  kontrola i ujawnianie towarów nielegalnie wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  W granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach kontrola skarbowa obejmuje ponadto (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  dane identyfikujące kontrolowanego.§ 5a.  Zawieszona kontrola podatkowa może być podjęta w każdym czasie, gdy zostaną ustalone dane identyfikujące kontrolowanego.§ 5b.  Zawieszona kontrola

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  późn. zm.).Art. 11. Organy administracji publicznej są obowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. 2. Organy administracji publicznej nie mogą odmówić

 • Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

  , organ koncesyjny, MSWiA, kontrola

 • Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  skierowany jest do pewnego tylko typu przedsiębiorców np. sklepów z żywnością, gdzie w wyniku takiego zapisu kontrola /w wyniku przerwy/ może trwać permanentnie. Proponujemy rozważenie (...)

 • W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

  siedzibę w Warszawie. W jakich sprawach można występować do sądów administracyjnych? W związku z podstawową funkcją, jaką sprawują sądy administracyjne – kontrola działalności administracji

 • Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

  państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz.Urz. UE L 405 z 30.12.2006, str. 1, z późn. sprostowaniem)Źródło: www.mswia.gov.pl strefa Schengen, kontrola

 • Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, - Kontroler nie ma prawa używać siły wobec pasażera ani zmuszać go do opuszczenia pojazdu.   Podstawa prawna: - (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  -skarbowego; Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej. Prawo do przywrócenia terminów procesowych W (...)

 • Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  od kompetencji administracji rządowej. Samorząd jest formą decentralizacji administracji. Zgodnie z art. 7 („organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”) (...)

 • Niekonstytucyjne przeszukania

  Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.       naruszenie prawa do sądu, przeszukanie osoby, kontrola osobista, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;  5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.  DZIAŁ IIOrgany podatkowe i ich właściwość (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

  Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie po śmierci (...)

 • Przedawnienie zobowiązań wobec urzędu skarbowego

  Witam. Pytanie dotyczy przedawnienia zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Zaległości wynikają z orzeczenia kontroli UKS i dotyczą podatku VAT za (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane