Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  administracji publicznej, 5) 6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej, (...)

 • Kontrola administracji

  publicznej w sferze prawa cywilnego (jako osoba prawna, nie wykonująca władzy publicznej). Ponadto odpowiedzialność administracji (a nie urzędnika) jest związana z wykonywaniem (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  obywatela do organów państwowych. a od działania organów administracji publicznej wymaga się jego wzmacniania. Organ administracji publicznej winien zatem (...)

 • Porada prawna na temat kontrola instancyjna w administracji publicznej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kontrola instancyjna w administracji publicznej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  zakresie informacji i analiz organom administracji rządowej. 2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, badaniu podlega również (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  ;w wchodzących w skład Rady Ministrów; kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady (...)

 • Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

  prasowej, która opublikowała i przesłała do właściwego organu administracji publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie przewidzianym w k.p.a.) służy (...)

 • Mienie PKP

  właściwości organów administracji rządowej. Ponadto, w stosunku do tzw. nieruchomości kolejowych rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  działania.  6. Do włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-5. Włączenie publicznej uczelni zawodowej do publicznej (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  postanowienie w tym przedmiocie zażalenie przysługuje także pokrzywdzonemu, choćby nie był stroną w procesie. Art. 198. § 1. W razie orzeczenia podania wyroku do publicznej wiadomości (...)

 • Kontrole u przedsiębiorcy

  przedsiębiorców zawarte w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Co do zasady więc, organy administracji publicznej kontrolują zatem przedsiębiorców (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego (...)

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  mienia bądź zagrożenie środowiska lub 3)  w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w przepisach. 2. W (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  VAT. Tym podmiotom można w trybie pilnym zablokować rachunek na okres do 72 godz. w celu dokładnego sprawdzenia, czy wykorzystują działalność banków lub SKOK-ów (...)

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów

  gospodarczą, dokonującą: dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: – ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów (...)

 • Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  skierowany jest do pewnego tylko typu przedsiębiorców np. sklepów z żywnością, gdzie w wyniku takiego zapisu kontrola /w wyniku przerwy/ może trwać permanentnie. (...)

 • Alarm w Warszawie

  organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  i okręgowego. Okręgi sądowe i siedziby sądów określa zaś rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów (...)

 • Zmiany w kontroli skarbowej

  publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych statystyki publicznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o setOstatni( '2' ); zmianie setOstatni( '3' (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.§ 4. Kontrola może być przeprowadzona (...)

 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

  być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowych zadań w zakresie nadzoru, w szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję.Komisja (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  przedmiotów.§ 3. W razie nałożenia odpowiedzialności posiłkowej przy wymiarze kary grzywny stosuje się odpowiednio art. 23 § 3.§ 4. Jeżeli odpowiedzialność, o której (...)

 • W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

  z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, bezczynność organów w przypadkach określonych (...)

 • Brak wydania decyzji pokontrolnej przez ZUS

  rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.2. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane