Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pozwolenie na użytkowanie

  nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego według zasad określonych powyżej, przy czym stawka opłaty ulega dziesięciokrotnemu podwyższeniu . pozwolenie, użytkowanie, kontrola budowy, inspektor (...)

 • Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  , oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku (...)

 • Zakres działań Inspektora Nadzoru Budowlanego

  nadzoru autorskiego. Na etapie budowy inwestor nie angażuje INB. Inspektor Nadzoru Budowlanego natomiast może na każdym etapie skontrolować budowę. To projektant, w trakcie realizacji budowy, (...)

 • Opinia prawna na temat kontrola budowy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kontrola budowy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

  użytkowanie (art. 55). Ujawnienie dokonanych odstępstw następuje w oświadczeniu kierownika budowy o zakończeniu budowy zawierającym opis zmian i odpowiednie rysunki zamienne. Oświadczenie to (...)

 • Odbiór domu wybudowanego niezgodnie z pozwoleniem

  faktycznie zgłoszenie o zakończeniu budowy, by dokonać odbioru. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:  oryginał dziennika budowy;  (...)

 • Zakończenie budowy obiektu budowlanego

  budowy legalnej przy zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy /art. 57 prawa budowlanego/ „   W przypadku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (...)

 • Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

  państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz.Urz. UE L 405 z 30.12.2006, str. 1, z późn. sprostowaniem)Źródło: www.mswia.gov.pl strefa Schengen, kontrola

 • Korekta VAT po zakończeniu kontroli

  zakończeniu kontroli podatkowej, jeśli nie wykazała ona nieprawidłowości. Natomiast nie można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy kontrola ujawniła nieprawidłowości. Interpretacja ta nie znajduje (...)

 • Złożenie wniosku do Nadzoru Budowlanego o kontrolę

  rozpatrzyć negatywnie. Wniosek można uzasadniać niepowetowanymi stratami na późniejszym etapie, jeśli zaszły niezgodności z planem już na etapie wczesnym. INB, nadzór budowlany, wniosek, kontrola, (...)

 • Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

  : opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,  objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,  opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak

Specjalizuje się w prawie rodzinnym - pomaga w egzekucji alimentów, doradza podczas rozwodów i przy podziale majątku. Prowadzi sprawy spadkowe. Sporządza także opinie z zakresu prawa mieszkaniowego.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane