Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Należyta staranność w VAT

  znaczenia. Podobnie jest w przypadku, kiedy kontrahent posiada wysokie aktywa obrotowe lub kapitał własny. Kontrahent nie posiada zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju i skali

 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  gospodarczych (Dz. U. 2003 r., Nr 50, poz. 424 ze zmianami). KRS, niewypłacalność, kontrahent, sprawdzenie, dłużnik niewypłącalny, rejestr

 • Co zrobić, jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

  rzeczach wniesionych do przedmiotu najmu. Co zrobić, jeśli kontrahent nie wykonuje swojego zobowiązania w terminie? Kontrahent może nie wykonywać terminowo swoich obowiązków. Może tak (...)

 • Porada prawna na temat kontrahent

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kontrahent, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zapłata za niezamówiony towar

  Pan nie dzwonił do niego, tzn. będzie twierdził, iż umowa została zawarta. Jeżeli kontrahent skierowałby sprawę do sądu, należy koniecznie podjąć obronę przez zgłoszenie zarzutu, iż umowa (...)

 • Weksel in blanco

  . Kontrahent zapytał mnie na podstawie jakich przepisów domagam się zwrotu starych weksli, bo w prawie wekslowym nie ma takiego zastrzeżenia czy obowiązku. 1. Czy kontrahent musi mnie poinformować, (...)

 • Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

  faktury korygującej to błąd w postaci nieprawidłowej daty zapłaty można skorygować notą korygującą. Notę korygującą należy wysłać wystawcy faktury wraz z kopią. Państwa kontrahent nie (...)

 • Zwrot towaru

  odpowiedzialności nie ponosi (siła wyższa – doszło do pożaru majątku dłużnika), strona, która miała to świadczenie spełnić (kontrahent), nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w (...)

 • Związanie ofertą, odstąpienie od umwoy

  swego obowiązku. Nie może to być więc termin jednodniowy. odstapienie, oferta, rozwiazaie, umowy, zwłoka, kontrahent

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego Unii. Polski podatnik będzie wówczas uprawniony do zastosowania do WDT stawki 0%.    Kontrahent polskiego podatnika może być również (...)

 • UKS a tajemnica handlowa

  wyżej przepisy Ordynacji podatkowej).Jednak, nawet jeśli taka zgoda na ujawnienie tajemnicy nie została w umowie wyrażona, kontrahent nie powinien mieć pretensji i roszczeń, że drugi kontrahent (...)

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatnika VAT stosującego metodę kasową?

  Józefa powstałby w II kwartale (wraz z upływem 90. dnia od dnia wydania towaru). Przyjmijmy jednak, że kontrahent złoży oświadczenie o potrąceniu w dniu 2 kwietnia. Zgodnie z cytowanym wyżej art. (...)

 • Brak podpisania aneksu do umowy a korekta faktury

  fakturze nie ulega zmianie, nie było pomyłki w cenie, co mogłoby stanowić podstawę dokonywania korekty. Kontrahent powinien po prostu zaksięgować tamtą pierwotną fakturę. aneks do umowy, korekta (...)

 • Podstawa wystawienia faktury

  nie będzie podstaw do żądania zapłaty od kontrahenta (gdyż np. w umowie znajduje się zapis, że kontrahent zapłaci dopiero po podpisaniu protokołu końcowego). Zwykle umowy o roboty budowlane (...)

 • Opodatkowanie praw autorskich - opinia prawna

  prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody”. Wadą prawną byłaby między innymi taka sytuacja, gdy Państwa niemiecki kontrahent nie był uprawniony (...)

 • Co będzie należytą starannością w VAT?

  zawierania transakcji jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy kontrahent długo funkcjonuje na rynku w branży w zakresie której dokonywana jest transakcja, czy kontrahent posiada (...)

 • Kontrahent odmawia wystawienia faktury VAT

  odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Jeśli kontrahent odmawia wystawienia faktury, należy wystosować do niego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisemne

 • Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

  towarów, kurs walut, faktura wewnętrzna, kontrahent unijny, towary, środki transportu, zaliczki, obowiązek podatkowy

 • Jak odpowiednio zabezpieczyć się przy współpracy z kontrahentem zagranicznym?

  kontrahenta zagranicznego przedstawienie takiego odpisu z rejestru przedsiębiorców. Jeżeli kontrahent jest profesjonalistą, któremu zależy na długotrwałej współpracy, na pewno (...)

 • Dłużnik niemiecki a właściwość sądu

  Kontrahent niemiecki odebrał od nas towar w 2007 roku i nie zapłacił do tej pory. Zostały wystawione faktury sprzedaży, które ów kontrahent podpisał. Podpisał również dokumenty wywozu towaru (...)

 • Odstąpienie od umowy a zwrot zaliczki

  niestety nie zawarto postanowień odnośnie kar umownych. Czy wchodzi w grę może jakaś ugoda? Co w sytuacji gdy kontrahent nie zgodzi się pokryć kosztów i zażąda zwrotu całej wpłaconej zaliczki? (...)

 • Wykup gruntu pod drogę a umowa przedwstępna

  przeznaczenia gruntu nie został osiągnięty. Państwa kontrahent, który nie ponosi winy w zaistnieniu takiej sytuacji, ani o niej nie wiedział, może żądać wykonania umowy (czyli zawarcia umowy kupna-sprzedaży). (...)

 • Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  danej chwili.   Sprawdzenie, czy nasz kontrahent jest rzeczywiście zarejestrowany jako podatnik unijny, ma kolosalne znaczenie szczególnie dla możliwości zastosowania stawki 0 % przy

 • Odstąpienie a uchylenie się od czynności prawnej

  Miałem zawartą z kontrahentem umowę o dzieło, od której kontrahent pisemnie odstąpił. Powodem były jego problemy finansowe i chęć uniknięcia dalszych kosztów (kontrahent prawdopodobnie (...)

 • Umowa zawarta pod wpływem błędu

  Kontrahent wezwał mnie do zapłaty. Jednak odpisałem mu, że umowa zawarta została pod wpływem błędu i uchylam się od skutków prawnych. Gdyby kontrahent złożył pozew o zapłatę do sądu, (...)

 • Kontrahenci małego podatnika

  , niestosujących metody kasowej  Podatnicy rozliczający się kwartalnie, którzy nie stosują metody kasowej, nie wystawiają faktur „VAT-MP”. Kontrahent takiego podatnika nie jest (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Niezłożona deklaracja VAT-R

  Witam! Mam następujący problem. Z dniem 1 lutego tego roku rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej( pierwsza działalność), forma opodatkowania (...)

 • Umowa wykonana - brak zapłaty

  Witam, wiem, że wątek jednostronnie dotrzymanej umowy był już poruszany, niemniej jednak proszę o Państwa pomoc/konsultacje w wypadku poniższej (...)

 • ZUS ujawnił dane

  Dziś się dowiedziałem, że ZUS ujawnił moje dane osobowe oraz wysokość zadłużenia dla moich kontrahentów. Pewnego czasu miałem problemy ze zleceniami, (...)

 • Oszustko. Takiej historii nie słyszeliście.

  Witam wszystkich użytkowników. Mam pewien problem. Pracodawca zatrudnił mnie. Pracowałem ponad trzy miesiące. Niestety okazało się, że w rzeczywistości (...)

 • Umowa zawarta na allegro

  W niedawnym czasie zawarłem umowę na allegro, ale jestem przekonany że mój kontrahent w pełni się z niej nie wywiązał. Mianowicie, kupiłem grę (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane