Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  . Na wniosek wierzyciela komornik ustanowi zarządcą inną osobę. § 2. Egzekucja z tej nieruchomości i zarząd prowadzone będą według przepisów o egzekucji z nieruchomości. Art. (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  innego biegłego tej specjalności wśród stałych biegłych sądowych.Art. 814. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń (...)

 • Przełomowe zmiany w służbie komorników?

  zastrzeżeniem jednak, że komornik będzie miał prawo prowadzenia tych spraw tylko w granicach apelacji. Dodatkowo komornik nie będzie miał możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela, (...)

 • Porada prawna na temat komornik

  Nie szukaj dłużej informacji na temat komornik, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości (art. 2 par. 1 pkt. 5a u.o.p.l.). Komornik będzie czekał na wskazanie takiego lokalu przez okres 6 miesięcy. Jeżeli gmina lub nabywa nieruchomości (...)

 • Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

  usunięciem ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji komornik dokonuje ich opisu, Jeżeli egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika dotyczy (...)

 • Jakie opłaty może pobierać komornik?

  komornik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, Przy oznaczaniu wartości egzekwowanego roszczenia każde rozpoczęte 10 zł liczy się za pełne, Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera (...)

 • Egzekucja z ruchomości

  . W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Jeżeli pomimo swojego żądania następnie wierzyciel nie stawi się w wyznaczonym terminie, komornik dokonuje (...)

 • Obwieszczenie o licytacji

  ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Kodeks postępowania cywilnego reguluje (...)

 • Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  wezwania, komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. Czy komornik może zająć nieruchomość (...)

 • Przeszukanie mieszkania przez komornika

  ma komornik czy policjant. Jak daleko to przeszukanie odzieży może się posunąć? Czy komornik może mi przeszukiwać dziecko? Jak komornik ma zachowywać się w moim domu i z jakich przepisów (...)

 • Przestępstwa i błędy popełniane w toku egzekucji - opinia prawna

  toku egzekucji  Zgodnie z art. 855 kodeksu postępowania cywilnego, zajęte ruchomości komornik pozostawia we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może (...)

 • Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

  terminie od oszacowania komornik powinien ogłosić licytację? Czy komornik może utrzymywać zajęcie udziałów bez dokonywania czynności zmierzających do wyceny przez biegłego? Czy komornik (...)

 • Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

  ; może zrobić zastaw w urzędzie komunikacji? Czy komornik zajmie go po spłacie kredytu? A jeśli zajmie, czy mógłbym go sprzedać wcześniej aby komornik go nie zajął? Czy jeżeli (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  klauzulę wykonalności, komornik poucza dłużnika również o możliwości doręczenia przez awizowanie przesyłki oraz o możliwości żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. (...)

 • Postępowanie komornicze i zbieg egzekucji

  utrzymane w mocy. Komornik pobiera swoją opłatę (15 %) na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Pobranie opłaty przez Urząd Skarbowy według w/w zasad nie powoduje, że komornik (...)

 • Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?

  doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 3 albo ust. 4. Ust. 3 niniejszego art. 49 wskazuje natomiast, iż w celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, (...)

 • Opłata stosunkowa w przypadku umorzenia egzekucji

  stawek przez nas wskazanych. Komornik ma prawo pobrać opłatę w wysokości 15 % tylko w przypadku wyegzekwowania świadczenia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że komornik żadnego świadczenia (...)

 • Zbieg z egzekucją administracyjną

  sprzedany (a tak, to komornik sądowy zwrócił mi zaliczkę, przekazując akta). W odpowiedzi komornik skarbowy odpisał mi, że powoływanie się przeze mnie na kpc jest bezpodstawne, gdyż teraz (...)

 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

  egzekucji. W takiej sytuacji komornik ma obowiązek oddać je dłużnikowi. Gdyby nie można było ich oddać dłużnikowi ze względu na jego nieobecność, komornik pozostawia je dorosłemu domownikowi, (...)

 • Powołanie biegłego przez komornika

  sądowych. W takim wypadku komornik powinien zwrócić się do właściwej rady gminy o wskazanie kandydata na biegłego. Komornik wskazuje biegłego, a jedynym ograniczeniem jest lista biegłych (...)

 • Brak możliwości przeprowadzenia licytacji

  komornik może wyznaczyć inne miejsce przeprowadzenia licytacji, tak aby ewentualny brak możliwości wejścia do siedziby (miejsca zamieszkania) dłużnika nie uniemożliwiał przeprowadzenia licytacji. (...)

 • Uprawnienia komornika we wszczętej egzekucji

  wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu. Wydaje się, (...)

 • Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

  , nieruchomość, wierzyciel, egzekwujący, dom, egzekucja, komornik, sąd, tytuł, postanowienie, licytacja, termin, bezskuteczność, dłużnik, wierzyciel

 • Właściwość komornika a miejsce zamieszkania.

  dłużnika); egzekucję z wynagrodzenia za pracę - właściwy będzie komornik miejsca (rzeczywistego) zamieszkania dłużnika (a nie miejsce zameldowania); egzekucja z nieruchomości - właściwy będzie (...)

 • Obowiązki komornika

  jakich swoich czynnościach komornik powinien mnie informować? Jakie terminy obowiązują komornika? Jeżeli komornik nie ma obowiązku informowania mnie na jakim etapie jest prowadzone postępowanie, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane