Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

  instytucjami naukowo-lekarskimi. Rejonowe komisje lekarskie będą orzekać w składzie co najmniej dwuosobowym. Komisje te będą orzekać m.in. o zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje stałe, jak i doraźne. Sposób (...)

 • Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK

  opracowanie Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości u dzieci i młodzieży. Komisje oczekują także podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia odsetka uczniów nieuczestniczących (...)

 • Porada prawna na temat komisje

  Nie szukaj dłużej informacji na temat komisje, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  . 142 ust. 1, są niezawisłe w zakresie orzekania. 4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 142 ust. 1, rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  r. - Prawo energetyczne  - na ich wniosek. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez Prezesa URE. kotły, uprawnienie, palacz kotłów, SEP, egzamin, szkolenie,

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  , jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Postępowanie kwalifikacyjne Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa wyżej, podejmują odpowiednie postępowanie kwalifikacyjne lub

 • Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

  rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przewodniczący komisji wyznacza skład orzekający. Komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy oraz (...)

 • Próbny egzamin ósmoklasisty - materiały

  komisje egzaminacyjne udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek (...)

 • Zmiany dotyczące służby wojskowej

  Polskie, komisje lekarskie, poborowi

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  przez komisje powołane przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony Wypełnij wniosek o (...)

 • Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2015 r.

  nie może otrzymać  pomocy wyższej niż  równowartość 15 tys. euro. Do pomocy zakwalifikowane będą te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały

 • Wybory do Europarlamentu ważne? Już wiadomo

  to głosy w liczbie od 1 do 49. Za zasadne sąd uznał także protesty dotyczące pięciu komisji, w których po zakończeniu głosowania nie wywieszono w widocznym miejscu kopii protokołu głosowania (komisje (...)

 • Renty dla mundurowych. Będą zmiany

  Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Odrębny system orzecznictwa pozostanie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. - Komisje lekarskie będą funkcjonowały w ramach (...)

 • Karta Nauczyciela

  - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny;     2) organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a - sprawuje (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wykonuje swoje zadania do dnia powołania Krajowej Komisji Etycznej na podstawie art. 29 ust. 3.2. Dotychczasowe lokalne komisje etyczne wykonują swoje zadania do dnia

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  naukowej przekazują uprawnienia do przyznawania świadczeń odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. Komisje te składają się z przedstawicieli doktorantów i

 • Zakładowa komisja pojednawcza a Kodeks pracy

  mogą zwracać się pracownicy o przeprowadzenie mediacji w wypadku powstania sporu z pracodawcą o roszczenia pracownika ze stosunku pracy. Komisje pojednawcze mogą być tworzone we wszystkich zakładach

 • Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

  grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje te nie mają jednak żadnych kompetencji własnych. Jednym wyjątkiem (...)

 • Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  samorządach województw działają regionalne komisje egzaminacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Komisje te zajmować się mają - między innymi - (...)

 • W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

  przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje lekarskie uznani za czasowo niezdolnych (...)

 • Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje medyczne

  , Państwowe Komisje Specjalizacyjne, LEP, L-DEP, dentysta

 • Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

  prowadzących kształcenie zawodowe odpowiednio do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne albo do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne (...)

 • Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa

  lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B); mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 1998 i 1999, którzy w latach poprzednich zostali przez powiatowe komisje

 • Wspólne obrady delegacji parlamentów Polski i Ukrainy

  prezydium Zgromadzenia na zmianę w obu państwach. Pierwsza sesja odbyła się w 2003 r. w Kijowie. W ramach Zgromadzenia działają też komisje powoływane stosownie do potrzeb. Obecnie pracują trzy (...)

 • NIK skontrolował system egzaminów w oświacie

  zakończeniu kontroli przez NIK. Do tej pory bowiem zdający egzaminy byli nierówno traktowani przez poszczególne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, z których każda sama ustalała własne zasady zarówno (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Postępowanie dyscyplinarne

  Jestem studentem i właśnie miałem bronić swoją pracę dypl., tylko problem w tym, że uczelnia zarzuca mi plagiat i z tego tytułu wszczęła przeciwko (...)

 • Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

  Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. (...)

 • JAK POGONIC PIJAKÓW SPOD SKLEPU?

  MAM PROBLEM OBOK MOJEGO BLOKU JEST SPOZYWCZY SKLEP GDZIE CALYMI DNIAMI DO POZNEGO WIECZORA.WIECZNIE SIEDZĄ PIJĄ PIWSKO SPRZEDAWCZYNI KTORA TAM PRACUJE (...)

 • aktualność sprawy, wykroczenie nieletniego

  Ponad 3 lata temu, mając 15 lat, zostałem zatrzymany za drobną kradzież w sklepie. Miałem sprawę w sądzie rodzinnym i otrzymałem od sędziego pouczenie. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane