Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  Krajowego Rejestru Karnego, jest pełnoletnia, ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  podział nieruchomości do użytkowania, musi się liczyć z wydatkiem na wpis w kwoce 100 zł.   W przypadku gdy żaden z uczestników postępowania nie zaskarży postanowienia (...)

 • Kontrola kominiarska w spółdzielni

  . Niestety w w/w godzinach nikogo z członków rodziny nie ma w domu, ponieważ my z mężem pracujemy do 19:00, a córka jest w szkole do 18:00. Przez wiele (...)

 • Porada prawna na temat kominiarz nikogo nie ma w mieszkaniu co grozi

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kominiarz nikogo nie ma w mieszkaniu co grozi, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  usług (art. 861 § 1 k.c.), w zysku wypracowanym przez innych wspólników, nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, o którym (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  skierowanymi do komornika. Nie można również łączyć wniosków, które skierowane są do różnych sądów. § 2. W razie niedopuszczalnego (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.§ 3. W razie braku porozumienia między stronami co do (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  . Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń. Art. 241. Wraz z wygaśnięciem (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  . Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu (...)

 • Kodeks cywilny

  porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę (...)

 • Fair play w internecie?

  konkretnych środków ani technologii. Będzie on również miał zastosowanie w przypadkach, gdy platformy internetowe objęte zakresem dyrektywy i podmioty praw autorskich nie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  w ruchu bezwizowym, to nie ma dokumentu określającego cel wjazdu. Jak można sprawdzić cel wjazdu w ruchu bezwizowym? Czy wojewoda ma w takich sytuacjach sprawdzać (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  . Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem (...)

 • Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

  nie powrócą. Można jeszcze wspomnieć, że sąd nie ma kompetencji do badania i oceniania ważności przyczyn, które spowodowały zupełny i trwały rozkład. Nie może (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  terminie posiedzenia, przewodniczący wzywa zobowiązanego do uiszczenia należnej opłaty w terminie tygodnia, a jeżeli mieszka on lub ma siedzibę za granicą i nie ma w (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  orzeczenie było obowiązkowe; przepisu nie stosuje się, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4.§ 4. W postępowaniu w stosunku do nieobecnych (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 140 albo nie załatwił sprawy w (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  ) w pełnej wysokości czy tylko do wysokości swojego udziału spadkowego, natomiast nie ma wpływu na to, za jakie długi i w jaki sposób spadkobierca będzie odpowiadał. W (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  czynności zachowawczych należy - w braku odmiennego wskazania w wekslu - dokonać w lokalu przedsiębiorstwa, a gdyby nie można było znaleźć takiego lokalu - w mieszkaniu (...)

 • Kodeks wykroczeń

  , wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.Art. 66. § 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  których mowa w § 3.§ 3. Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) i na kursach zawodowych mają skazani, którzy nie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  jest każdy z tych sądów.3. Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  skopiowania jego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.  W przypadku umowy o pracę cudzoziemiec ma prawo do co najmniej minimalnego wynagrodzenia w Polsce (w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane