Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Mienie PKP

  stwierdził, że "Uprawnienie przedsiębiorstwa państwowego w stosunku do mienia państwowego, zwane "zarządem i użytkowaniem", "zarządem operatywnym" bądź po prostu "zarządem", nie stanowi ograniczonego (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1132); ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132); Traktat (...)

 • Kierujący pojazdami

  uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Art. 23. 1. Szkolenie osoby ubiegającej (...)

 • Porada prawna na temat kodeks prawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kodeks prawa , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo celne - Kodeks celny

  na obszar celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenie z tego obszaru powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego, jeżeli przepisy prawa, (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi.§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej w wypadkach

 • Kodeks pracy

  mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast (...)

 • Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

  decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, czy też nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Za równoznaczne ze stwierdzeniem rażącego naruszenia prawa przy wydaniu (...)

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  ustanowieniu tego prawa.  2. Do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa. § 2. Jeżeli wykonanie prawa związane jest z posiadaniem dokumentu, właściwy jest komornik tego sądu, w którego (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa. Termin ten nie ma zastosowania (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zakazu tego nie stosuje się jednak w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  wspólników. § 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania (...)

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  , a także prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania.2. Jeżeli osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie jej prawa pomocy lub korzystająca (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 4.§ 3. Przepisy § 1 (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2002.Art. 48. 1. Do dnia przekazania organowi właściwemu realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do świadczeń

 • Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

  charakter prawa do udziału w referendum jako publicznego prawa podmiotowego i związaną z tym konieczność zagwarantowania członkom wspólnoty samorządowej prawidłowej realizacji tego (...)

 • Kodeks cywilny

  ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

  Małgorzata Maria, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: LexisNexis 2014). Wydaje się, iż uprawniony byłby wniosek, iż pracownik nie zawsze będzie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, a w przypadku spółki publicznej (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  nieważność decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1). W razie sprzeczności, jaka zachodzi nierzadko w procesie stosowania prawa pomiędzy zasadą (...)

 • Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

  dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, (...)

 • Kodeks wyborczy

  rozporządzenia, tryb i terminy zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, a także wzory zawiadomień w tych sprawach, (...)

 • Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

  , deklaracji o dobrowolnym poddaniu się egzekucji);  prawa z gwarancji należytego wykonania przez wykonawców prac związanych z pracami budowlanymi /remontowymi prowadzonymi w budynku;  prawa (...)

 • Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

  ogólnych. Jakie prawa wchodzą w skład spadku? W skład spadku wchodzą prawa rzeczowe, czyli własność, użytkowanie wieczyste i większość praw rzeczowych ograniczonych (ograniczone (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  osoby fizycznej; prawa i obowiązki wynikające z decyzji przechodzą z mocy prawa na następców prawnych przedsiębiorcy z chwilą jego śmierci. W przypadku śmierci przedsiębiorcy decyzja (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Rozwód kościelny - PILNE!!!

  Czy może mi ktoś pomóc w sprawie unieważnienia małżeństwa kościelnego? Jeszcze mam jedno pytanie: Czy jeżeli rozwód cywilny miałam 3 lata temu, (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • ŚLUB KOŚCIELNY!

  Czy jest obecnie możliwe zawarcie slubu kościelnego bez zgłaszania w USC, czy księża muszą ten fakt złosić czy może jeśli ktoś nie chce to nie (...)

 • Wykaz świąt panstwowych

  Czy Kodeks Prawa Pracy zawiera wykaz świąt państwowych? kodeks pracy nie zawiera szymon7 Tutaj masz wykaz: 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci \"Żołnierzy (...)

 • pracodawca nie płaci, co zrobić?

  Witam pracodawca zalega mi z wypłatą już 14 dni, od dnia kiedy pensje powinienem dostać. Co mogę zrobić? Pracodawca, który zalega z wypłatą wynagrodzeń (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane