Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

  obowiązków wykonywanych na stanowisku w ramach zatrudnienia objętego zakazem konkurencji.  (Gersdorf Małgorzata Maria, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, Kodeks pracy. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  określonych w art. 83 § 1 i 2 oraz art. 84 § 3.§ 2. O zarządzeniu badań psychiatrycznych zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Art. 213. W wypadkach (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  poprzedniego posiadacza. Art. 177. (skreślony). Art. 178. (uchylony). Rozdział III  Inne wypadki nabycia i utraty własności Art. 179. § 1. (skreślony) Art. 180. Właściciel (...)

 • Porada prawna na temat kodeks pracy art. 188 komentarz

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kodeks pracy art. 188 komentarz, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskarżonego, o którym mowa w art. 335 387, należy także pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3. Art. (...)

 • Zwolnienie z tytułu wychowywania dziecka

  doktrynie prawniczej podkreśla się jednak, iż wyznaczony termin zwolnienia powinien być uzgodniony z pracodawcą (Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Skoczyński Jacek, Kodeks pracy. Komentarz, (...)

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  właściwego do spraw finansów publicznych, stosując przepisy art. 144-154. Art. 154c. Przepisy art. 154a i 154b stosuje się do doręczania pism w zakresie spraw, o których mowa w art. (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  wykonywane przez zarządców nieruchomości wymienionych w art. 184 ust. 2.Art. 190. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do gospodarowania nieruchomościami bezpośrednio (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  przed Urzędem Patentowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 242 i 243. Art. 255 [12].  Przepisy art. 255[1]-255[11] stosuje się odpowiednio do spraw, o których mowa w art. (...)

 • Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

  pracy nie może jednak biernie oczekiwać na wezwanie pracodawcy do świadczenia pracy. Bierne oczekiwanie nie uzasadnia prawa do wynagrodzenia przewidzianego w art. 81 kodeksu pracy (...)

 • Prawo bankowe

  . Przepisy Art. 136 ust. 3, Art. 138 ust. 7, Art. 141g Art. 141h ust. 1, 3 4 stosuje się odpowiednio.Art. 6d. 1. Zawarcie przez bank umowy, o której mowa w Art. 6a ust. 1, z (...)

 • Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

  służbowej. Gdyby skorzystać zgodnie z Art. 101 Prawa Pracy i zawrzeć umowę o zakazie konkurencji teraz i po ustaniu stosunku pracy, umowa ta zobliguje mnie do zapłacenia odszkodowania (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  sprawdzenia przez sąd wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.Art. 130[3]. § 1. Przepisy art. 126[1], art. 126[2], art. 130 § 1 i 1[1], art. (...)

 • Minimalny wypoczynek po pracy

  Art. 135 kodeksu pracy dopuszcza stosowanie systemu równoważnego czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do maksymalnie 12 godzin. Natomiast na podstawie (...)

 • Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

  pracy, np. zawarcie układu zbiorowego pracy czy też reprezentowanie pracodawcy w sporze zbiorowym (tak Krzysztof Rączka, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010). Tym samym, (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

  właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia (...)

 • Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

  z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy (...)

 • Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem

  udzielone łącznie bądź też osobno. Niewykorzystane nie przechodzą na następny rok kalendarzowy. Jak wskazują komentatorzy (Anna Hintz, Kodeks Pracy. Komentarz pod red. prof. dr hab. (...)

 • Czy na emeryturze można pracować?

  mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury pomostowe. 2a

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

  pracy, względnie w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 3 pkt 2 oraz art. 84 u.ś.p.u.s.); b) okres pobierania (...)

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

  których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; 2) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub (...)

 • Majątek wspólny małżonków

  (art. 868 kc i art. 875 kc). Tezę podobnej treści sformułował również w wyroku z dnia 25 marca 1997 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygn. akt. I ACa 46/97, Monitor Prawniczy - Zestawienie (...)

 • Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

  rodzaju pracy, należałoby do czasu pracy zaliczyć czas dojazdu, czas wykonywania zadania i czas powrotu (tak K. Rączka w M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński Kodeks pracy. Komentarz. (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy

  w procesie pracy (por. Jacek Skoczyński [w:], Raczkowski Michał, Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010 rok). Bez wątpienia należy więc (...)

 • Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

  pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 3) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane