Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny skarbowy

  . § 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów tylko w wypadkach przewidzianych w kodeksie, a orzeka, jeżeli kodeks tak stanowi.§ 2. W wypadkach określonych (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  . 203. § 1. Kierownik zakładu zamkniętego, w którym wykonuje się środek zabezpieczający, nie rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinię o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w (...)

 • Kodeks karny

  mowa w § 3, orzeka się na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś obowiązek, o którym mowa w § 7, orzeka się na okres od 6 miesięcy do (...)

 • Porada prawna na temat kodeks karny w norwegii

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kodeks karny w norwegii, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Sprawa rozwodowa w Norwegii i w Polsce.

  zastosowanie do spraw rozpatrywanych w Norwegii i w Polsce. Rozporządzenie określa, który sąd właściwy jest do rozpatrywania sprawy rozwodowej (sąd którego z krajów (...)

 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

  a także brak zaufania i stałe poczucie zagrożenia przestępców.   Kiedy sąd musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary? Kodeks karny przewiduje jedną sytuację, w (...)

 • Kodeks wykroczeń

  wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze.§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5, albo do uiszczenia świadczenia wymienionego w art. 39 (...)

 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

  Kodeks karny skarbowy przewidują odpowiedzialność karną i wykroczeniową. Odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych Odpowiedzialność karną członków (...)

 • Konsumencie masz problem? Dowiedz się, do kogo się zwrócić

  ogólno europejska wymiana informacji i doradztwo. W celu szybkiego, taniego i skutecznego rozwiązywania sporów transgranicznych w państwach należących do Unii Europejskiej (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.§ 4. Kontrola może być przeprowadzona w (...)

 • Ważne zmiany w prawie karnym

  Szafrański. Tematem konferencji były zmiany w prawie karnym w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania (...)

 • Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

  Czemu ma służyć projekt zmian w ustawach karnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  wziąć udział. Art. 21. W postępowaniu przed sądem prokurator jest stroną; w szczególności może składać wnioski, a w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  ustawie. Art. 25. § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa: 1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych, (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  działalności rezultatów procedur dotyczących wykonywania uprawnień lub obowiązków wymienionych w art. 119zo § 4 O.p. Wskaźnik ryzyka jest ustalany w odniesieniu (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  . - Kodeks cywilny o zleceniu. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w (...)

 • Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu? – opinia prawna

  . Opinia prawna Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przewiduje zarówno Kodeks karny, jak i Kodeks wykroczeń. Ponieważ nie doprecyzował Pan (...)

 • Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

  zastosowanie wyłącznie do osób skazanych za czyn popełniony przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r. kodeks karny,nowelizacja (...)

 • Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  Więziennej przez kandydatów w służbie kandydackiej, studiów podyplomowych na uczelni Służby Więziennej przez absolwentów wyższych uczelni posiadających wykształcenie (...)

 • Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

  mające na celu umożliwienie ochrony interesów prawno-finansowych Wspólnot Europejskich oraz usprawnienia w zakresie postępowania w sprawach dotyczących przestępstw lub wykroczeń skarbowych.   Jak

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  karny (Dz.U. Nr 72, poz. 381); ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600). uporczywe nękanie, stalking, stalking w sieci, stalker, (...)

 • Postępowanie egzekucyjne wobec skazanego wyrokiem karnym - opinia prawna

  zobowiązania określonego w art. 52 Kodeksu karnego prowadzi się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli kodeks karny wykonawczy nie stanowi inaczej. Dodatkowo (...)

 • Zmiany w prawie karnym

  26 września wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego, czyli ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Co (...)

 • Sądy 24-godzinne

  niewątpliwie jest prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Ministerstwo Sprawiedliwości powołuje się przy tym na dane, iż w 2006 r. w wypadkach powodowanych przez nietrzeźwych (...)

 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  obowiązków i sąd orzekający może nałożyć inne obowiązki.   Sąd może ponadto zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Kodeks karny

  Witam kiedy upływa przedawnienie karalności, za występek popełniony w 1997r? prokurator po 13 latach przedstawił zarzuty, ale w tej sprawie, już (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane