Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny skarbowy

  gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi.§ 2. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 oraz Nr 160, poz.1083; Dz.U.1999 r. Nr 83, poz.931; Dz.U.2000 r. Nr 60, poz.701 i Nr 120,poz.1268; Dz.U.2001r.

 • Kodeks karny

  ;wnocześnie środek karny, a cele kary zostaną przez ten środek spełnione.§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim.Art. 60. § 1. Sąd może zastosować

 • Porada prawna na temat kodeks karny 13

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kodeks karny 13, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

  . Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy - Kodeks karny (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  transakcji dotyczących: rachunków otwartych przed 13 stycznia 2018 r. i prowadzonych na ten dzień, rachunków otwartych od 13 stycznia 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień przekazania

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5, albo do uiszczenia świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7.Art. 73. § 1. Zawieszając

 • Kodeks wykroczeń

  wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na poczet (...)

 • Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży

  niezgodny z art. 213 ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zgodnie z art. 259 § 1 kodeksu postępowania karnego w aktualnym stanie prawnym obowiązuje już (...)

 • Pakiet Przyjazne Prawo

  ustaw: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym (...)

 • Ograniczenie handlu w niedziele od marca!

  przyjętych rozwiązań, tj. w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  spełnienia świadczenia drugiej strony umowy biegnie od dnia zaofiarowania świadczenia przez tę osobę. W przypadku śmierci przedsiębiorcy do umów o pracę stosuje się przepis art. 63[2] ustawy (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 oraz Nr 160, poz.1083; Dz.U.1999 r. Nr 83, poz.931; Dz.U.2000 r. Nr 60, poz.701 i Nr 120,poz.1268; Dz.U.2001r.

 • Kiedy komornik popełnia przestępstwo poświadczenia nieprawdy - opinia prawna

  aktów prawnych: Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., nr 88 poz. 553 ze zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  , a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. § 3. Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogólnym określenia ?oskarżony", odpowiednie przepisy (...)

 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

  danych okolicznościach, Nadzwyczajne złagodzenie kary może być zastosowane wobec wszystkich przestępstw. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  wykorzystania tych środków oraz do sporządzania i przekazania rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. § 13. Pomocy (...)

 • Przywłaszczenie prawa majątkowego

  Marian, Kalitowski Michał, Paprzycki Lech K., Pływaczewski Emil, Stefański Ryszard A. Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności przewidzianej w Art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy oraz że w przypadku gromadzenia oszczędności (...)

 • Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

  ; Funduszu Sprawiedliwości. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 652, ze zm.); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  lub zatajenia prawdy podlega on odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.)[3] oraz że w przypadku

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

  przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. (...)

 • Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

  skazanych. Wpływ ukarania na udział w spółce Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy zakazujące pełnienia określonych funkcji w spółkach kapitałowych przez osoby skazane prawomocnym

 • Rozwiązanie małżeństwa zawartego za granicą - opinia prawna

  prawnych: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.)  ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. (...)

 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

  podatku przez płatnika (art. 77 k.k.s.), uchybienie w zakresie zgłoszenie identyfikacyjnego bądź aktualizacyjnego (art. 81 k.k.s.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  . - Kodeks karny (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kodeks karny

  Witam kiedy upływa przedawnienie karalności, za występek popełniony w 1997r? prokurator po 13 latach przedstawił zarzuty, ale w tej sprawie, już (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • nieletnie i czyn karalny

  Syn lat 14, ostatnio brał udział w kradzieży i pobiciu innego chłopca w jego wieku. Czy będzie karany przez sąd jak inny z chłopców który ma 16 (...)

 • mąż chce mi odebrac dziecko!!!!

  Zlozylam pozew o przyznanie wladzy rodzcielskiej.w tym momencie maz przetrzymuje dziecko[3-letnia coreczke]u siebie w domu,nie pozwalajac mi na swobodne (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane