Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

  , odpowiednio – 1 października 2017 r. albo w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat - Twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS przyzna Ci emeryturę od miesiąca, od (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  wariantach z zastosowaniem tablic trwania życia obowiązujących: w dniu, w którym osiągnęła podwyższony wiek emerytalny, w dniu, w którym skończyła 60 (kobieta) (...)

 • Jakie prawa ma pacjent?

  pisemne z własnoręcznym podpisem; oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej 2 świadków, pisemnie przez nich potwierdzone. W przypadku małoletniego, który nie (...)

 • Porada prawna na temat kobieta w ci

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kobieta w ci, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  ubezpieczony ojciec dziecka bezpośrednio po terminie, w którym kobieta zrezygnowała z zasiłku. Zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyjmują dziecko na wychowanie. Przerwa (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących (...)

 • Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

  wykonywaniem pracy, koszty takiej profilaktyki – w tym leków antyretrowirusowych – pokrywa pracodawca lub zlecający pracę. Dzięki zastosowaniu leków ARV (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  placówkach, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  godne zaufania.§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mogą w porozumieniu z dyrektorem zakładu karnego lub aresztu śledczego uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące (...)

 • Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

    Których prac nie może wykonywać żadna kobieta oraz kobieta w ciąży i w okresie karmienia? Przepisem stosowanym w odniesieniu do wszystkich kobiet jest zakaz (...)

 • Prawo do renty po zmianach

  jednak prawo do renty, gdyż została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, spełnia warunek posiadania wymaganego okresu, w jej przypadku co najmniej 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych (...)

 • Ulga na start, preferencyjna podstawa, działalność nieewidencjonowana

  ;czat na stronie www.zus.pl (konsultanci są dostępni w dni robocze: pon. - pt. w godz. 7.00-18.00) pracowników w najbliższej placówce ZUS. Na podst: www.zus.pl Czytaj (...)

 • Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

  pracy, którą wykonywałeś: przed 1 stycznia 2009 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu dotychczasowych przepisów, stale (...)

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  uwzględnia się: okresów, w których opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne rolników, okresów, w których prowadziłeś gospodarstwo (...)

 • Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

  małżonków dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie odpisów aktów urodzenia. Czy zmiana płci ma znaczenie dla zawarcia małżeństwa? Jeżeli któreś (...)

 • Prawo do bycia zapomnianym

  , zbierając zamówieniana doręczenia kwiatów, gromadzi np. dane osobowe nadawcy oraz odbiorcy kwiatów, w tym adresy do doręczeń. Kobieta, której kwiaty (...)

 • Należyta staranność w VAT

  przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców (...)

 • Prawa mamy

  kobietom w ciąży pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Pracodawca nie może bez zgody pracownicy w ciąży delegować  jej poza stałe miejsce pracy, a także (...)

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w (...)

 • Kodeks wyborczy

  , tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na (...)

 • Jak potwierdzić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

  ; kobieta, która mieszka w Polsce, jest okresie ciąży, porodu lub połogu i ma obywatelstwo polskie, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  do świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów - zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje.Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2, 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  ubezpieczenia za granicą przebyte: w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależących do Unii Europejskiej lub w Szwajcarii, lub w

 • Pomoc dla rodziny w UE

  Pracujesz w jednym z krajów unijnych. Twoja żona i dzieci mieszkają w innym kraju. Pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma państwo, w którym ty pracujesz, o ile (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane