Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przestępstwo skutkowe z art. 300 par. 2 kk

  Prokurator nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 300 § 2 k.k. Możliwe jednak, że w niedługim czasie wierzytelność zostanie spłacona i wówczas nie byłoby skutku, (...)

 • Surowe karanie rowerzystów zgodne z Konstytucją

  . 178a par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji.Przepis art. (...)

 • Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony kilkakrotnie wykonuje się równocześnie

  tego samego rodzaju.Odnosząc się do okoliczności sprawy SN stwierdził, że rozwiązania postawionej kwestii należy poszukiwać w procesie wykładni art. 43 § 2 k.k. i (...)

 • Porada prawna na temat kk 98r 291 par.1 i 2

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kk 98r 291 par.1 i 2, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny

  , pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557; Dz. U. 2008 Nr 116, poz. 731; Dz. U. 2007 r., Nr 181, poz. 1287; Dz. U. 2008 r., Nr 163, poz. 1012; Dz. U. 2008 r., Nr 220 poz. 1425; Dz. U. (...)

 • Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

  ustawa poszerza o przestępstwa określone w: art. 189 k.k. czyli bezprawne pozbawienie człowieka wolności, art. 189a k.k. czyli handel ludźmi, art. 197 § 4 k.k. czyli zgwałcenie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  pracownikom; 3) należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 2; 4) podatki i (...)

 • Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

  zawierać zarzutu wobec innej osoby Podmiotem przestępstwa określonego w art. 216 § 1 i 2 k.k. może być każdy człowiek zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Zniewaga należy (...)

 • Kiedy lekarz jest obowiązany wezwać Policję w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi?

  ;źn. zm. ) 2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( (...)

 • Kara ograniczenia wolności

  wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Na podstawie art. 69 par. 1 i 2 k.k. w zw. z art. 70 par. 1 pkt. 1 k.k. (...)

 • Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

  pozbawienia wolności do lat 2. W wyroku z dnia 3 lutego 2004r. Sąd Najwyższy (sygn. Akt: II KK 388/02) wskazał, że: „Wprawdzie art. 253 k.k. z 1932 r., podobnie jak (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej). Należy również mieć na uwadze, że uporczywe uchylanie się przez zobowiązanego od obowiązku alimentacji stanowi przestępstwo, (...)

 • Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

  jest względniejsza dla sprawcy. W ocenie Rzecznika nie budzi wątpliwości, że akceptując opis i ocenę prawną czynu dokonaną przez sąd I instancji, sąd okręgowy rażąco naruszył  art. (...)

 • Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

  osoby i kierownika w postaci księgowego. Przyjmowałem od klientów zamówienia i wystawiałem im faktury po uprzednim uzgodnieniu jakiego towaru dotyczy transakcja i jakie będą (...)

 • Karalność a licencja transportowa

  W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

  § 1 k.k.) i kary ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy - art. 34 § 1 k.k.). W stosunku zaś do określenia terminu jego karalności zastosowanie znajduje art. 101 § (...)

 • Odpowiedzialność karna członków zarządu

  niewypłacalności (301 par. 1 i 2 kk) 4. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności (...)

 • Dobowy odpoczynek a praca w nocy

  sugestię o odpowiednich zdolnościach psychofizycznych pracownika. Zgodnie z art. 207 par. 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie (...)

 • Wątpliwości wobec aktu oskarżenia

  podatków wynosiła ok.10 tys. zł). Akt oskarżenia postawiono o przestępstwo z art. 18 par.3 kk w zw. z art. 296 par.1, par.2 i par.3 kk w zw. z art. 271 par.1 (...)

 • Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

  . Stanowisko przedstawione w uzasadnieniu niniejszego postanowienia nie pozostaje w sprzeczności z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 1999 r. (I KZP 26/99) i (...)

 • Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

  § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Wniosek o uznanie środka karnego za wykonany należy skierować (...)

 • Naruszenie obowiązków w okresie próby

  Wyrokiem karnym, który uprawomocnił się 04.06.2003 r., mój nierzetelny kontrahent został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności i grzywnę. Na mocy art. 69 par. 1 i 2 (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców. W związku z powyższym, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia (...)

 • Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego

  Toczy się sprawa przeciwko b.prezesowi z art. 56 par. 2 kks oraz jako druga, sprawa z art. 18 kk w zw. z art.271.Spółka, jako pośrednik rozliczyła podatek VAT wykazany w fakturach nabycia (...)

 • Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

  . 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego wyroku, ponieważ popełniła kolejne przestępstwo. Niedługo ma przyjechać komisja i (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane