Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  . Postępowanie musi oczywiście dotyczyć zobowiązania podatkowego, którego bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu. Wniesienie skargi do NSA. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu (...)

 • Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

  ;jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy (...)

 • Przedawnienie wyroku sądu

  , itd.), tak że komornik zaniechał czynności w tym temacie i taki stan rzeczy utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Czy po 10 latach, kiedy wyrok ulega przedawnieniu, zarówno wierzyciel jak (...)

 • Porada prawna na temat kiedy kredyt ulega przedawnieniu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kiedy kredyt ulega przedawnieniu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy mogę powołać się przed komornikiem na przedawnienie w celu powstrzymania egzekucji – opinia prawna

  okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”. Pierwszą kwestią jest zatem określenie, od kiedy biegnie ów dziesięcioletni (...)

 • Kodeks karny

  zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, grzywna orzeczona na podstawie § 1 nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega skró

 • Zadatek jako sposób zabezpieczenia realizacji umowy

  dysproporcji między szkodą a kwotą zadatku. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy. Kiedy nie można żądać zadatku? Działanie zadatku ulega zniweczeniu w trzech sytuacjach, a mianowicie (...)

 • Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

  udzielić informacji czy przedmiotowe zobowiązanie uległo juz przedawnieniu. Roszczenie banku wynikające z zobowiązania z udzielonego kredytu bankowego ulega przedawnieniu w terminie 3-letnim. (...)

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  -11. Kiedy następuje przedawnienie roszczeń o zasiłek dla bezrobotnych? Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia (...)

 • Kodeks cywilny

  wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, (...)

 • Przedawnienie roszczeń wynikających ze spadku

  udziałów. W takim przypadku w skład masy spadkowej nie wejdą udziały w spółce ale roszczenie, które ulega przedawnieniu w przewidzianych przez Kodeks cywilny terminach. Podstawowym (...)

 • Wypadek komunikacyjny przedawnienie

  przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia (...)

 • Przedawnienie roszczeń w zwiazku z występkiem

  naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej (...)

 • Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  czynienia z terminem zawitym. Przykład: „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany (...)

 • Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna

  którym dowiedział się Pan o wyrządzeniu przez pracownika szkody. Od tego momentu liczy się krótki okres 1 roku, po którym roszczenie to ulegnie przedawnieniu. Opinia została sporządzona w oparciu (...)

 • odsetki

  Jeżeli nota odsetkowa została wystawiona 15 sierpnia 2007 r . to kiedy ulegnie przedawnieniu. Po jakim czasie ulegają przedawnieniu odsetki naliczone od faktury zakupu? jaka podstawa prawna

 • Termin przedawnienia odsetek ustawowych

  2005 r. (III CZP 42/2004) stwierdził, że termin ten stosuje sie także, gdy roszczenie główne, będące podstawą naliczenia odsetek, ulega przedawnieniu w terminie krótszym (jak np. w przypadku (...)

 • Spłata długu przez spadkobierców

  artykułami:Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?,Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia przedawnienie, roszczenie, spadki, zobowiązanie, termin, raty, kredyt

 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  jakiejkolwiek odpowiedzialności za długi męża, Jeżeli wspólnie z małżonkiem zaciągnęłaś kredyt musisz liczyć się z tym, że egzekucja może być prowadzona z waszego majątku wspólnego (...)

 • Przedawnienie roszczenia poręczyciela

  Znajoma kilka lat temu poręczyła kredyt w banku swojej koleżance, która go nie spłacała. W efekcie znajoma musiała sama spłacić cały kredyt. Koleżanka nie poczuwała się do do spłaty i (...)

 • Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

  rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożenie należności na raty, do dnia terminu płatności (...)

 • Przedawnienie - rachunek bankowy

  Po jakim czasie bank może odmówić wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę tych środków? Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  wolności lub ograniczenia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.Art. 72. § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd (...)

 • Przedawnienie roszczeń banku względem poręczyciela

  umowy kredytu. kredyt, przedawnienie, roszczenie, wymagalność, bank

 • Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

  sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.   W bardzo wyraźny sposób kwestię (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Czy kara pieniężna ulega przedawnieniu? Kodeks pracy przewiduje przedawnienie nałożenia kary pieniężnej. Termin przedawnienia jest stosunkowo (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Darowizna mieszkania

  Mama moja ponad 5 lat temu zapisała mi mieszkanie w formie darowizny u notariusza mieszkanie społdzielczo-własnosciowe.Nie mam rodzenstwa,poniewaz moj (...)

 • Ratunku Kruk ściga PILNE

  Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane