Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  odpowiednikiem wyroku w postępowaniu procesowym (szczegóły w poradzie: postępowanie nieprocesowe). W postępowaniu polubownym dopuszczalna jest kasacja o uchylenie wyroku sądu polubownego, (...)

 • V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

  zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji. Przepis art. 422 § 2 stosuje się.  Art. 575. § 1. Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, (...)

 • Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

  zawartej ze mną umowy zgłosi wniosek o dalszą egzekucję. 3) W jaki sposób skonstruować taką umowę aby miała wartość prawną. Czy może potrzebna jest kasacja wyroku? 4) Czy może jedynym (...)

 • Porada prawna na temat kasacja wyroku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kasacja wyroku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kasacja od wyroku w sprawie karnej

  jednoczesny"). wyrok, sprawa karna, postępowanie karne, proces karny, kasacja, termin, Sąd Najwyższy, opłata, obrońca, adwokat, wyznaczenie, zwolnienie, tożsamość czynu

 • Apelacja i kasacja w sprawach o wykroczenia

  biegnie wówczas od daty jego doręczenia. Uzasadnienie wyroku sąd odwoławczy sporządza w terminie 7 dni. Uzasadnienie wyroku utrzymującego w mocy wyrok sądu pierwszej instancji sporządza się (...)

 • Odmowa przyjęcia kasacji

  postępowanie w sprawie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, chyba że regulacje szczególne stanowią inaczej. Kasacja nie przysługuje jednak w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość (...)

 • Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  w odniesieniu do uczestników postępowania. Termin ten biegnie od dnia ogłoszenia wyroku zespołu arbitrów, a nie od dnia jego doręczenia wraz z uzasadnieniem. W jaki sposób wnosi się skargę? Skargę

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  odwoławczego kończącego postępowanie może być przez stronę wniesiona kasacja. Kasacja jest więc nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie karne. Sąd (...)

 • Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

  uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. Zmiany uściślają także, kiedy w postępowaniu tego rodzaju przysługuje kasacja. Od teraz przepis stanowi, iż kasacja (...)

 • Kasacja na korzyść w postępowaniu karnym

  stanowi natomiast, że kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja (...)

 • Wniesienie kasacji

  , cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu). postępowanie cywilne, postępowanie odrębne, sprawa gospodarcza, kasacja, przywrócenie terminu, protokół

 • Zaskarżenie wyroku o alimenty

  tamuje możliwości odwołania. Inaczej liczy się wtedy jedynie termin na apelację. Dwa tygodnie zaczynają bowiem bieg od momentu, w którym upłynął tygodniowy termin na wystosowanie wniosku o odpis wyroku (...)

 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

  wyroku do publicznej wiadomości.Orzekając karę pieniężną, zakazy lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, sąd uwzględnia w szczególności rozmiary korzyści uzyskanej przez podmiot zbiorowy, (...)

 • Apelacja w prawie karnym

  . Sąd po ogłoszeniu wyroku poucza, czy w sprawie przysługuje kasacja. Nie sposób podać bez znajomości akt sprawy, jakie zarzuty należy podnieść w apelacji, aby sąd uchylił wyrok i skierował (...)

 • Rozpatrywanie kasacji i inne zmiany w procedurze karnej

  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2006 r. sygn. akt SK 58/03 (Dz. U. 2006 r., Nr 141, poz. 1009) Sąd Najwyższy, kasacja, rozprawa, oskarżony, postępowaniae karne, proces karny, obrońca, adwokat (...)

 • Uzasadnienie a termin do wniesienia kasacji

  uzasadnienie wyroku. Powiedziano nam, że jeżeli w ciągu 7 dni po zapadnięciu wyroku nie wystąpimy do w/w Sądu o pisemne uzasadnienie tegoż wyroku, to utracimy prawo do złożenia kasacji. (...)

 • Brak pouczenia a prawo do obrony

  doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja od wyroku sądu okręgowego musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. Z kolei od prawomocnego wyroku odwoławczego kończącego postępowanie (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku, WSA sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 14 dni od doręczenia mu ww. wniosku, a w pozostałych przypadkach z urzędu (...)

 • Skarga konstytucyjna

  dopiero po prawomocnym wyroku wydanym w II instancji. Podobnie, w postępowaniu cywilnym istotny jest prawomocny wyrok wydany w II instancji. Kasacja w postępowaniu karnym i skarga kasacyjna w postępowaniu

 • Kasacja w postępowaniu karnym

  części, albo zostanie cofnięta. kasacja, oskarżyciel posiłkowy, strona w postępowaniu karnym, przymus adwokacko - radcowski, opłata za wniesienie kasacji,

 • Kto sporządza skargę kasacyjną

  Złożyłem kasację wyroku do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu okręgowego. Pracownik sądu przyjmujący kasację stwierdził, że kasacja musi być sporządzona przez prawnika lub też (...)

 • Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

  uprawnień, zakaz prowadzenia określonej działalności, odstąpienie od wymierzenia, sąd, kasacja, strona

 • Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

  wniesienie kasacji zasadniczo nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, ale Sąd Najwyższy który miałby ją rozpatrywać posiada kompetencje do wstrzymania wykonania zaskarżonego wyroku. Pozostaje Panu

 • Uzupełnienie protokołu rozprawy

  kasacji od wyroku sądu II Instancji. protokół, sprostowanie, uzupełnienie, kasacja

 • Kasacja do NSA a decyzja organu administracyjnego

  przez wspomniany przez Pana organ powoduje wstrzymanie wykonania orzeczenia WSA, a zatem wprost niemożność uchylenia decyzji organu administracyjnego. skarga kasacyjna, kasacja, NSA, WSA, postępowanie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • kasacja wyroku

  za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na (...)

 • Kasacja wyroku.

  W 2000 roku miałem sprawę o kradzież.Dostałem 2 lata w zawieszeniu na 4.Kara upłynęła w czerwcu 2004 roku. W jaki sposób i czy wogóle mogę się (...)

 • kasacja

  Na czym polega kasacja wyroku? Co dalej jeśli Sąd Najwyższy uzna wniesienie o kasację wyroku za słuszne i dokona takiej kasacji? mam pytanie co (...)

 • Obecność pełnomocnika (kasacja wyroku)

  Witam. Bardzo proszę aby ktoś mądrzejszy ode mnie powiedział czy na sprawie w Sądzie Najwyższym (kasacja wyroku) potrzebna jest obecność pełnomocnika (...)

 • Kasacja wyroku czy jest możliwa?

  Witam, czy jest mozliwość kasacji wyroku,który został owieszony? Sprawa wygląda tak: osoba początkowo dostała wyrok w zawieszeniu oraz dozór kuratora. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane