Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

  , kiedy na danej uczelni koniec przypada koniec roku akademickiego.  Rozszerzenie kręgu uprawnionych do Karty Nowelizacja dotychczasowych przepisów sprawiła, że uprawnienie do (...)

 • Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

  złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres 10 lat. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka konsul, na wniosek posiadacza, wydaje (...)

 • Jak uzyskać kartę parkingową?

  posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej W razie spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia (...)

 • Porada prawna na temat karty do glosowania

  Nie szukaj dłużej informacji na temat karty do glosowania, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wyborczy

  stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie (...)

 • Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej?

  do 31 grudnia 2019 r. Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać także dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, (...)

 • Karta podatkowa w 2018 roku

  5000 do 50 000 powyżej 50 000 od do od do od do   2027 3385 2709 4062 3385 4741 Objaśnienia: 1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez (...)

 • Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

  studentów lub delegowanych pracowników? Osoby należące do obu tych kategorii (tj. studenci i pracownicy delegowani) są uprawnione do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia (...)

 • Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

  opodatkowania w formie karty podatkowej Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku (...)

 • Umowa o kartę płatniczą

  to wydawca powiadamia posiadacza o warunkach, terminie i miejscu wydania karty płatniczej, następuje wydanie. Do chwili jej wydania wydawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z użycia (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  podatek dochodowy. W tym przypadku zaliczki płaci się co miesiąc do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wybór tej formy należy zgłosić do urzędu skarbowego do (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 5. Koszty dopuszczenia (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze. 3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  tego, że sprzedawca płaci należny podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Jest to również niezbędny warunek do budowania w naszym kraju uczciwej konkurencji. Czy (...)

 • Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

  ;w zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie (...)

 • Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

  zastosowania przepisów Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyznacza jej przepis art. 91b ust.2. W myśl tego przepisu (...)

 • Karty parkingowe dla niepełnosprawnych - zmiany w 2014 roku?

  posługiwanie się taką kartą w sposób niezwiązany z przewożeniem osób niepełnosprawnych (np. korzystanie z czyjejś karty do własnych celów). Czyn ten zagrożony będzie (...)

 • Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

  pieniężnych od użytkownika karty płatniczej, którymi dysponuje u wydawcy karty płatniczej do akceptanta, za pośrednictwem organizacji płatniczej i/lub agenta rozliczeniowego, rozliczenie (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  zależności od rodzaju zmiany, wypełniasz odpowiednie pola we wniosku CEIDG-1. W przypadku wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, do wniosku CEIDG dołączasz formularz PIT-16. Do (...)

 • Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  bankowego klienta do wysokości salda na rachunku, karty typu charge - klient również korzysta z kredytu, ale bank obciąża jego rachunek okresowo, karty przedpłacone (wstępnie (...)

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  ;lnych typów szkół i wynosi odpowiednio: do 8 dni – w szkole podstawowej, do 10 dni – w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni – w branżowej (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,  niezdolności do samodzielnej egzystencji,  całkowitej niezdolności do pracy,  częściowej niezdolności (...)

 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

  zostały wydane stosowne przepisy wykonawcze określające wzór karty oraz tryb wydawania i unieważniania karty. Dowodem ubezpieczenia pozostaje przede wszystkim legitymacja ubezpieczeniowa, (...)

 • Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

  uprawnionej do rybactwa do łowienia na jej wodach wyłącza obowiązek posiadania karty wędkarskiej, to tym bardziej sam uprawniony do rybactwa może dokonywać amatorskiego odłowu (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  i wymiarów przewidzianych dla oznakowania pojazdów przeznaczonych do egzaminowania.  Kto może przystąpić do egzaminu? Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przystępuje (...)

 • Kierujący pojazdami

  o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa się w formie: 1) kursu; 2) zajęć szkolnych - w zakresie uprawnienia do (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • próba oszustwa - gwarancja

  http://forum.pclab.pl/topic/788803-Pr%C3%B3ba-oszustwaBlagam-o-pomoc/ Dzień dobry.Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Proszę o przeczytanie tego (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane