Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  właściwego do spraw oświaty i wychowania. 12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa (...)

 • Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela (w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę). Zgodnie z tymi przepisami stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu na (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień (...)

 • Porada prawna na temat karta nauczyciela od a do z

  Nie szukaj dłużej informacji na temat karta nauczyciela od a do z, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu (...)

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy konieczny do (...)

 • Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

  . Niezależnie od obowiązkowego wymiaru zajęć stosuje się do tych nauczycieli przepis art. 11a. Choć Karta Nauczyciela nie odsyła do odpowiednich przepisów celem ustalenia, (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  upływa roczny okres niezdolności nauczyciela do pracy, z powodu stwierdzenia przez komisję lekarską niezdolności do pracy -z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  . Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r., Nr 56, poz. 357), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (...)

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  korzystania z uprawnień pracowniczych. Do prowadzenia zajęć nierzadko nawiązywane są z nauczycielami umowy cywilnoprawne, których istota z jednej strony nie jest dostosowana (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych

  . Uprawnienia związane z rodzicielstwem Ze względu na dobro uczniów zaproponowano nowe uregulowania dotyczące kwestii zwolnienia od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  . Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r., Nr 56, poz. 357), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000 (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  . U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z tym że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Art. 129. 1. Wykonywanie przez nauczyciela (...)

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli

  później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem oceny.Czy można się odwołać od ustalonej oceny?Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, (...)

 • Jak mają być ustalane wynagrodzenia nauczycieli?

  (sejmowy druk nr 23); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674, ze zm.); Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

  ust. 1 [...] Karty Nauczyciela [...] przyjęte przez pracodawcę kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy podlegają kontroli sądowej, w celu dokonania oceny tego, czy rozwiązanie (...)

 • Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

  : Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., nr 118 poz. 1112 ze zmianami), Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy

  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  . Prawo nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia nie może przy tym uniemożliwiać dyrektorowi szkoły dostosowania stanu zatrudnienia do aktualnych potrzeb wynikających z (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego. Za (...)

 • Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

  zakresie z płatnikami składek, przy jednoczesnym braku takiego rozliczenia z OFE. W związku z tym nowelizacja ma stworzyć właściwe podstawy prawne do zwrotu do ZUS nienależnej (...)

 • Kierujący pojazdami

  ;rych mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), i jest sprawna pod względem fizycznym (...)

 • Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

  ;pierwszej pracy" z art. 61 Karty Nauczyciela (KN). Nie można, naszym zdaniem, interpretować pojęcia „pierwszej pracy zawodowej” z art. 61 zdania pierwsze Karty Nauczyciela (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  sposób jest prawidłowe? Zgodnie z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  , przysługuje płatne zwolnienie od pracy na czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych w wymiarze (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane