Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  różnych narodów, ras i światopoglądów.  Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  , jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy (...)

 • Porada prawna na temat karta ewidencji czasu pracy nauczyciela

  Nie szukaj dłużej informacji na temat karta ewidencji czasu pracy nauczyciela, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  . Wprowadzono obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie (...)

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  stanowiska asystenta nauczyciela. Ponadto ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; ustawie (...)

 • Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

  przepisów o nagrodach i wynagrodzeniu, o czasie pracy a raczej o obowiązkowej liczbie godzin zajęć dydaktycznych. Co się tyczy czasu pracy zarówno ten wynikający z Karty Nauczyciela (...)

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  uprawnionej do dokonywania kontroli. Którzy pracownicy nie są objęci pełną ewidencją czasu pracy? Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie godzin (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  niezdolności do pracy, uzasadniającej zwolnienie nauczyciela, wlicza się również dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia stosunek pracy nauczyciela może (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych

  dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny (...)

 • Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna

  pracy na podstawie mianowania są przepisy Karty Nauczyciela, a w szczególności art. 11 Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, kodeks pracy znajduje (...)

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli

  Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieliPraca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy

  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (...)

 • Jak określić czas pracy lektora pracującego w szkole językowej - opinia prawna

  rozumieniu ustawy o systemie oświaty to do nauczycieli (lektorów) zatrudnionych w Pańskiej „szkole” nie będzie się stosowało przepisów ustawy Karta Nauczyciela, lecz (...)

 • Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

  11, poz. 426, \"wybór nauczyciela do przeniesienia w stan spoczynku w razie spełnienia przesłanek z art. 20 ust. 1 [...] Karty Nauczyciela [...] może być zakwestionowany przez sąd pracy (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  wypadkach zamiast dnia wolnego - wynagrodzenie ze 100% dodatkiem. Czas pracy Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  ;  rozwiążesz na swój wniosek stosunek pracy.  Jakie są wyjątki od zasady rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela? Możesz również otrzymać emeryturę (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  pracowników obowiązków informacyjnych określonych w RODO (zob. art. 13 i art. 15 RODO). Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii Ewidencjonowanie czasu (...)

 • Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

  ; pracę w godzinach nadliczbowych,  pracę w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,  dyżury,  urlopy,  zwolnienia (...)

 • Kierujący pojazdami

  stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy (...)

 • Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela

  był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie spełniał warunku określonego w art.10 ust 5, pkt 6 Karty Nauczyciela i jego stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas (...)

 • Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

  Karty Nauczyciela stanowią przepisy szczególne w stosunku do kodeksu pracy. Karta nauczyciela ma zastosowanie wówczas, gdy pracodawcą nauczyciela jest: publiczne przedszkole, (...)

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  szkół wielokrotnie postulowali do Ministra Edukacji Narodowej. Charakter pracy nauczyciela przesądza bowiem, że zatrudnienie nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  . Jeżeli w tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu.   Urlop wychowawczy nauczyciela Oczywiście jak każdy innym pracownik nauczyciel ma (...)

 • Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji etatów

  przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji (...)

 • Stan nieczynny nauczyciela

  Na czym polega przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny? Jak wskazuje Karta Nauczyciela: Art.20.1.Dyrektor szkoły w razie: 1)całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane