Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  , jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je na rzecz różnych podmiotów; 2) obowiązku naprawienia szkody, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je w związku (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  uzasadnia się z urzędu, chyba że ustawa stanowi inaczej.Art. 37. § 1. Protokół spisuje się z każdej czynności mającej istotne znaczenie dla sprawy, a w szczególności z rozprawy (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia. § 2. Jeżeli w związku z przestępstwem (...)

 • Porada prawna na temat kara za ucieczkę z miejsca wykroczenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kara za ucieczkę z miejsca wykroczenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  skazanego lub wykonywanie przez niego pracy zarobkowej z przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeństwem. O cofnięciu zgody powiadamia się pisemnie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone przez niego osobiście, jak również z praw twórcy wynalazku, wzoru użytkowego oraz projektu racjonalizatorskiego. Jeżeli zaspokojenie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  , pozostających we wspólności majątkowej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu z odrębnego majątku skazanego oraz z wynagrodzenia za pracę (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  kara grzywny jedynie na osobę czasowo tylko przebywającą na terytorium Polski lub niemającą stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu. Dotyczy to również odpowiednio (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  osoby zmarłej? Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  64Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów Art. 593. Sądy i prokuratorzy zgłaszają za (...)

 • Kodeks karny

  , o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).Art. 47a. (skreślony) Art. 48. Nawiązkę (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  ,podlega odpowiedzialności jak za kradzież.§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , a także za doznaną krzywdę. Art. 47. § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem (...)

 • Ucieczka z miejsca zdarzenia

  Co grozi za ucieczkę z miejsca kolizji? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie należy ustalić, co rozumie się pod pojęciem kolizji. W obowiązujących przepisach prawnych brak (...)

 • Odwołanie od prawomocnego mandatu

  popełnieniu wykroczenia, stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do (...)

 • Powiadomienie o kolizji w dniu następnym

  miejsca wypadku. Czy fakt ten należy traktować jako ucieczkę z miejsca wypadku. Z jakimi konsekwencjami musi się liczyć sprawca, jeśli nawet w trakcie kolizji doszło do (...)

 • Powiadomienie o kolizji w dniu następnym

  niemożności ustalenia własciciela uszkodzonego pojazdu nie zrobił Pan tego. Zgłoszenie z jednodniowym opóźnieniem faktu stłuczki nie powinno być jednak uznane za ucieczkę z (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

 • A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

  dokumentacji. Niektóre z naruszeń praw pracownika stanowią wykroczenia. Odpowiedzialność za ich popełnienie ponoszą nie tylko osoby działające umyślnie, ale też w sposób nieumyślny. (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  karnego skarbowego, grozi kara grzywny.Co jeśli w rubrykach wniosku papierowego zabraknie miejsca na wypełnienie danymi?Jeśli w rubrykach wniosku papierowego zabraknie miejsca na wypełnienie (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  opłacie skarbowej. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, jednorazowe zezwolenia oraz dochody (...)

 • Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

  osobach prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym kara grożąca za popełnione wykroczenie (...)

 • Wybryki na imprezach masowych będą surowo karane!

  zakazu wstępu na imprezę masową na okres od lat 2 do lat 6. Natomiast w przypadku ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń oraz określone w art. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  zawiadomienia. § 2. W postępowaniu sprawdzającym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przyjęcia ustnego zawiadomienia (...)

 • Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

  za składanie fałszywych zeznań – art. 233 kk, z zagrożeniem karą pozbawienia wolności do lat 3. wypadek, przestępstwo, kara, alkohol

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • Przedawnienie wyroku

  Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Wykroczenie/ finał Sąd Grodzki

  najbardziej mi zalezy na informacji kiedy powinno przyjsc do mnie takie wezwanie... minely juz 2 miesiace i nie dostalem zadnego wezwania... moze dal sobie (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane