Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. § 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za (...)

 • Kodeks wyborczy

  głosowania sporządza się dodatkowy spis.§ 4. Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.§ 5. W zależności od zarządzonych (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  majątku, w tym wytworzonych przez podatnika, wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie (podatek płacisz za okres do (...)

 • Porada prawna na temat kara za spis

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kara za spis, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny

  ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , a także za doznaną krzywdę. Art. 47. § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 4 niniejszego kodeksu stosuje się odpowiednio.Art. 22. § 1. Karami za przestępstwa skarbowe są:1) kara grzywny w stawkach dziennych; 2) kara ograniczenia wolności; 3) kara (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  wierzycieli sporządza się spis wierzytelności. Spis wierzytelności sporządza pod nadzorem sędziego tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca, jeżeli był ustanowiony. Do spisu wierzytelności (...)

 • Kodeks wykroczeń

  , jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je na rzecz różnych podmiotów; 2) obowiązku naprawienia szkody, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je w związku (...)

 • Dochodzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

  nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  i nie będziesz już czynnym podatnikiem VAT, nie musisz już w 2017 r. składać do urzędu skarbowego żadnych deklaracji VAT miesięcznych czy kwartalnych za 2017 r. (za wyjątkiem ewentualnej (...)

 • Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  . Wykonanie częściowe zobowiązania ma znaczący wpływ na wysokość kary umownej. Podobne rozwiązanie przewiduje ustawodawca w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Podstawa (...)

 • Spis powszechny: Nie odpowiesz? Zapłacisz do 5 tys. zł

  zapłacimy za połączenie według cennika operatora. Spis powszechny w terminachDane zostaną zebrane tylko i wyłącznie na formularzach elektronicznych, w dniach:– od 1 kwietnia do 16 czerwca (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.3b. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, właściwego (...)

 • Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

  ) za ten miesiąc (lub kwartał), w którym został przeprowadzony spis z natury. Obowiązek podatkowy, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  których mowa w § 1. Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  pod uwagę również sposób określenia kary umownej – za każdy dzień zwłoki. Ponadto, "jeżeli kara umowna należy się za zwłokę w spełnieniu całego świadczenia, jej redukcja (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  i uprzednia kara (...)

 • Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  których może być nałożona kara pieniężna, Prezes Urzędu może – w drodze postanowienia – odroczyć uiszczenie kary pieniężnej lub rozłożyć ją na raty, z uwagi na ważny interes (...)

 • Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  Austrii grozi od 10 lat więzienia za gwałt, którego skutkiem jest śmierć. Karą od 10 lat więzienia zagrożony jest we Francji również gwałt powodujący ciężki uszczerbek na zdrowiu (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne. Art. 79. § 1. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. § 2. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura. Art. 80. Za (...)

 • Koszty sądowe - spis

  przedstawić sądowi na piśmie bądź zgłosić do protokołu sądowego.  Spis kosztów powinien wymieniać poszczególne pozycje składające się na ogólną sumę kosztów, przy czym zawarte w nim (...)

 • Długi spadkowe

  sporządzany z urzędu, chyba że spis został już wcześniej sporządzony na wniosek jednej z wymienionych wyżej osób. Postanowienie dotyczące spisu inwentarza wykonuje komornik lub ewentualnie urząd (...)

 • Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

  gospodarczą), zobowiązany jest do ostatniej deklaracji o wysokości uzyskanego przychodu (deklaracja PIT-5 lub PIT-5L) załączyć spis z natury (tj. spis pozostałych na dzień likwidacji towarów (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane