Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny

  ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone (...)

 • Znęcał się nad rodziną

  . rozpijanie małoletniego , dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju - art. 208 k.k. Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , a także za doznaną krzywdę. Art. 47. § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem (...)

 • Porada prawna na temat kara za rozpijanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kara za rozpijanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pił alkohol z nastolatkami

  odpowie przed sądem. Może grozić mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.  Źródło: www.policja.pl - Olsztyn, 3 marca 2009 picie alkoholu, rozpijanie nieletnich, nastolatki

 • Kodeks karny skarbowy

  § 4 niniejszego kodeksu stosuje się odpowiednio.Art. 22. § 1. Karami za przestępstwa skarbowe są:1) kara grzywny w stawkach dziennych; 2) kara ograniczenia wolności; 3) kara (...)

 • Kodeks wykroczeń

  , jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je na rzecz różnych podmiotów; 2) obowiązku naprawienia szkody, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je w związku (...)

 • Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  . Wykonanie częściowe zobowiązania ma znaczący wpływ na wysokość kary umownej. Podobne rozwiązanie przewiduje ustawodawca w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Podstawa (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  których mowa w § 1. Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  pod uwagę również sposób określenia kary umownej – za każdy dzień zwłoki. Ponadto, "jeżeli kara umowna należy się za zwłokę w spełnieniu całego świadczenia, jej redukcja (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe  i uprzednia kara (...)

 • Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  których może być nałożona kara pieniężna, Prezes Urzędu może – w drodze postanowienia – odroczyć uiszczenie kary pieniężnej lub rozłożyć ją na raty, z uwagi na ważny interes (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. § 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za (...)

 • Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  Austrii grozi od 10 lat więzienia za gwałt, którego skutkiem jest śmierć. Karą od 10 lat więzienia zagrożony jest we Francji również gwałt powodujący ciężki uszczerbek na zdrowiu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary (...)

 • Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

  zostało w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest „rażąco wygórowana". Kara umowna najczęściej określana jest w gotówce oraz procentowo w stosunku do wartości (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  przepisów, nie określono przy tym terminów przedawnienia i egzekucji kary – stosuje się przepisy o przedawnieniu z K.p.a. Kary pieniężnej nałożonej za naruszenie przepisów (...)

 • Walka z zatorami płatniczymi

  na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Nowe kompetencje UOKiK Twój kontrahent nie płaci za wykonane usługi? Już wkrótce

 • Kara umowna - wybrane zagadnienia

  przypadkach:   gdy dłużnik wykonał w znacznej części swoje zobowiązanie, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. W odniesieniu do tej drugiej przesłanki zmniejszenia kary umownej (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  stosuje się odpowiednio. Art. 63a. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  powodu przepisy kodeksu pracy określają dosyć dokładnie wysokość ewentualnej kary pieniężnej. Nie może ona być większa - za jedno przekroczenie jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej (...)

 • Bezwzględna walka z pedofilią!

  ; Zaostrzenie kar za pedofilię  Dziś za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od (...)

 • Jak może bronić się ofiara przemocy?

  , kradzież na rzecz osoby najbliższej, niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdolnym do użytku mienia cudzego, rozpijanie małoletniego, dostarczając mu napojów alkoholowych, ułatwiając (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  64Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów Art. 593. Sądy i prokuratorzy zgłaszają za pośrednictwem (...)

 • Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

  staranności, wymaganej od osób odpowiedzialnych za dobro finansów publicznych. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych grozi kara: upomnienia, nagany, kary pieniężnej (...)

 • Gwałciciele dostaną za swoje...

  za udręczenie Gwałt nie zawsze wiąże się ze stosunkiem seksualnym. Niektórzy sprawcy czerpią bestialską satysfakcję poprzez torturowanie uwięzionej przez siebie ofiary. Dziś grozi za (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Rozpijanie i demoralizacja nieletnich

  Witam. Przytrafiła mi się mega dziwna sytuacja. Zostałem oskarżony o rozpijanie i demoralizowanie nieletniej. Dokładnie to mojej młodszej, i niepełnoletniej (...)

 • mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

  siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • jazda bez prawa jazdy

  witam mam skończone 15 lat, czasem z moim znajomym ( który posiada auto i prawo jazdy) jeżdżę po drogach publicznych, oczywiście taki prawie w ogóle (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane