Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  chuligańskim.Art. 60. § 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za (...)

 • Kodeks karny

  . Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  dotychczasowego miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, wymeldowanie następuje na podstawie formularzazgłoszenia pobytu stałego bądź czasowego w (...)

 • Porada prawna na temat kara za przekroczenie terminu pobytu w niemczech

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kara za przekroczenie terminu pobytu w niemczech, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  karnego może zobowiązać skazanego, korzystającego z zezwoleń, o których mowa w § 1, do określonego zachowania się, a zwłaszcza do przebywania w określonych w zezwoleniu miejscach (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.Art. (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  ustawę.§ 4. W sprawach określonych w § 1 i 2 sądy w nich wskazane orzekają na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo.§ 5. W sprawach określonych w § 3 sądy orzekają (...)

 • Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

  ; Firmy wysyłające na Zachód swoich pracowników muszą w pełni przestrzegać tamtejszych przepisów regulujących umowę o dzieło. W przeciwnym wypadku np. w (...)

 • Kodeks wykroczeń

  wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze.§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  dowodów oraz wykonanie przepadku, o których mowa odpowiednio w § 2 i 3, odbywa się na podstawie przepisów rozdziałów 62 66 oraz umów (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu należności te ściąga (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę. § 3. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 2, udział obrońcy jest obowiązkowy w rozprawie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  , że księgi podatkowe są prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy, to w protokóle badania ksiąg określa, za jaki okres i w jakiej części nie uznaje ksiąg za (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  lub ustnie. W wypadku ustnego zgłoszenia spisuje się protokół. § 3. Składający wniosek, o którym mowa w § 1, jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w nim żądań (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  ;w wypełnione przez członków rodziny. W takim przypadku świadczenie będzie uzależnione od kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł (w rodzinach (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  przeciwko Skarbowi Państwa reprezentuje go prezes sądu okręgowego lub urząd skarbowy w sprawach, w których wykonał wyrok w zakresie orzeczonego nim przepadku. Art. 31. W razie (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  rozporządzeniach. Obowiązek meldunkowy żołnierzy w czynnej służbie W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek meldunkowy: polegający na zameldowaniu się (...)

 • Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

  zakresie, o którym mowa w ust. 6: a) reklamację należy zgłosić w recepcji ośrodka, hotelu, u przedstawiciela Organizatora lub rezydentowi w czasie pobytu, b) nie zgłoszone (...)

 • Nowa ustawa o cudzoziemcach

  cudzoziemca, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu w celu wydalenia,pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.§ 3a. W postępowaniu (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.  (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  - od dnia, w którym powinna była nastąpić). Zatem, jeżeli w ciągu roku od dnia, w którym bilet powinien być skasowany należność nie zostanie wyegzekwowana lub nie zostanie (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  pełnomocników, a w zakresie kary za niedopełnienie obowiązku wydania rzeczy - także do osób, które mogą się uchylić od złożenia zeznań.  Art. 288. § (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  na okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jaki pozostał cudzoziemcowi do wykorzystania. W takim przypadku nie ma możliwości przedłużenia pobytu w związku z wykonywaniem (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  to było niemożliwe, pismo przesłane pocztą składa się - uprzedzając o tym - w placówce pocztowej operatora publicznego lub, w przypadku pism doręczanych w inny sposób, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane