Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny

  przygotowania się do zawodu, 5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, 6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  uzasadnionych wypadkach.Art. 70. § 1. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi: 1) od 2 do 5 lat - w (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 4 niniejszego kodeksu stosuje się odpowiednio.Art. 22. § 1. Karami za przestępstwa skarbowe są:1) kara grzywny w stawkach dziennych; 2) kara ograniczenia wolności; 3) kara pozbawienia (...)

 • Porada prawna na temat kara od kanara

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kara od kanara, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Więcej władzy dla kanara i straży miejskiej

  funkcjonariuszy. Jak wygląda praca kanara? Strażnicy będą legitymować obywateli Od wczoraj nowe uprawnienia mają również strażnicy miejscy. Mogą m.in. wlepić mandat gdy (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  . Sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Sprzeciw od decyzji wnosi się za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem (...)

 • Co to jest kara umowna i kiedy można ją stosować?

  . Wykonanie częściowe zobowiązania ma znaczący wpływ na wysokość kary umownej. Podobne rozwiązanie przewiduje ustawodawca w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Podstawa (...)

 • Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  , Niemczech i Austrii – od 5 lat). Francja surowo każe również za gwałt na dziecku – więzieniem w wymiarze od 10 lat. We Włoszech za taki czyn grozi od 6 lat więzienia, (...)

 • Kodeks wykroczeń

  rozstrzygnięcia.§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.Art. 46. § 1. Ukaranie uważa się za niebyłe (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy organ samorządu terytorialnego podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca, o której mowa w art. (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  obciążyć ją karą pie­niężną, rozważy możliwość odstąpienia od jej nałożenia. Jeżeli organ nie odstąpi od nałożenia kary, a kara określona jest w przepi­sach (...)

 • Bezwzględna walka z pedofilią!

  wolności ze szczególnym udręczeniem  od 3 do 15 lat więzienia  od 3 do 20 lat więzienia handel ludźmi  od 3 do 15 lat więzienia  od 3 do (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  , które toczą się od stycznia, a oni dali mi tzw. notę korygującą, w której potrącili mi odsetki 0,5% za każdy dzień zwłoki i obecnie wygląda to tak, że musiałbym im jeszcze dopłacić, a od (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  normę czasu pracy.§ 2. Z przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wolne jest w każdym czasie od egzekucji 60%. Art. 126. (...)

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  nałożona mandatem), od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu), od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu). Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  tryb odwołania się od decyzji pracodawcy? Zatarcie kary Jaki jest tryb odwołania się od decyzji pracodawcy? Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji pracodawcy o ukaraniu go karą (...)

 • Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  których może być nałożona kara pieniężna, Prezes Urzędu może – w drodze postanowienia – odroczyć uiszczenie kary pieniężnej lub rozłożyć ją na raty, z uwagi na ważny interes (...)

 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  zachodzą okoliczności obligatoryjnego (obowiązkowego) zarządzenia wykonania kary.   Kiedy skazanie ulega zatarciu?  Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia

 • Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

  wynagrodzenia. W 2018 r. jest to: od 210 zł do 4.200 zł (kara nałożona mandatem), od 210 zł do 21.000 zł (kara nałożona nakazem sądu), od 210 zł do 42.000 zł (kara (...)

 • Gwałciciele dostaną za swoje...

  Sprawiedliwości projekcie zmian w Kodeksie karnym. W Czechach, Niemczech, Francji i Austrii grozi od 10 lat więzienia za gwałt, którego skutkiem jest śmierć. Karą od 10 lat więzienia (...)

 • Reforma kodeksu karnego

  więzienia albo dożywocie  od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie porwanie dla okupu połączone ze szczególnym udręczeniem  od 5 do 15 lat albo 25 lat więzienia  od (...)

 • Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

  jak, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–5, 6a–7a KK tj. np. przygotowanie do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, czy zakaz zbliżania się, potrąceniu od 10% (...)

 • Kara umowna - wybrane zagadnienia

  ; 2 k.c. uprawnienie dłużnika do żądania zmniejszenia kary umownej jest materialnoprawnym środkiem jego obrony przed żądaniem wierzyciela zapłaty tej kary. Skorzystanie z tego środka zależy od woli

 • System monitorowania drogowego przewozu towarów

  albo siedziby i numer identyfikacji podatkowej albo numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej; numery

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  wiadomości tymczasowo aresztowanemu.§ 3. Jeżeli w okresie zawieszenia wykonania kary dyscyplinarnej tymczasowo aresztowany dopuścił się ponownie przekroczenia, zawieszona kara ulega wykonaniu, chyba (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KARA OD KANARA

  Czym jest właściwie opłata dodatkowa nakładana przez „kanara” w MPK? Umowa przewozu jest zawierana przez przystąpienie (do warunków (...)

 • Kara za brak biletu

  Mam takie pytanko. Otoz jakis czas temu dostalem w metrze mandat od kanara bo mialem bilet ulgowy a nie posiadam uprawnien do znizki. Nie mialem tez przy (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

  Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem z właścicielem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane