Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wykroczeń

  karze aresztu, grzywny albo karze nagany. § 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. § 6. Kto zostawia małoletniego do lat (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  § 4 niniejszego kodeksu stosuje się odpowiednio.Art. 22. § 1. Karami za przestępstwa skarbowe są:1) kara grzywny w stawkach dziennych; 2) kara ograniczenia wolności; 3) kara (...)

 • Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego

  z przepisem 58 § 2 k.k. grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie (...)

 • Porada prawna na temat kara grzywny a krk

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kara grzywny a krk, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny

  kary.§ 2. Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie będzie jej można (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  , poz. 930, ze zm.)   mandat, kara grzywny, nakładanie kary grzywny w drodze mandatu karnego, wykroczenia skarbowe, funkcjonariusze finansowych i niefinansowych organów postępowania (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  okres do 3 lat. § 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.”Art. 50. § 1. Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, jeżeli ujawniły (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  całkowitego wykonania grzywny albo odbycia przez skazanego w całości zastępczej kary pozbawienia wolności. Art. 50. § 1. Sąd odwołuje odroczenie wykonania grzywny lub rozłożenia jej na raty, (...)

 • Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

  % wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. 6. Zwiększenie skuteczności kary grzywny. Orzekanie kary grzywny nie będzie zależne od sytuacji materialnej (...)

 • Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

  . (wartości nie objęte limitami stanowią podstawowy typ przestępstwa). Elastyczne grzywny i mandaty Projekt podnosi górną granicę grzywny nakładanej mandatem za wykroczenia skarbowe. (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  sądowi akt sprawy, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Jeżeli organ nie przekazał sądowi sprzeciwu od decyzji, mimo wymierzenia grzywny, sąd rozpoznaje sprawę (...)

 • Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

  % wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. 6. Zwiększenie skuteczności kary grzywny. Orzekanie kary grzywny nie będzie zależne od sytuacji materialnej (...)

 • Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

  , potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. 6. Zwiększenie skuteczności kary grzywny. Orzekanie kary grzywny nie będzie zależne (...)

 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

  tego, że pisma i zamówienia handlowe nie zawierają danych określonych w przepisach - kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Ponadto kto, będąc członkiem zarządu spółki (...)

 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Ponadto sąd może zarządzić (...)

 • Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

  grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Stosunkowo najłagodniejszą sankcją jest kara grzywny. Liczba stawek grzywny (...)

 • Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

  skarbowe.  Zgodnie z art. 47 § 1 w zw. z art. 48 § 1 kks kara grzywny za wykroczenia skarbowe jest określana kwotowo i może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej

 • PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

  . Przestępstwo skarbowe polegające na uchylaniu się od opodatkowania zagrożone jest karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności. Karę wymierza sąd. W przypadku grzywny określa on zarówno (...)

 • Konsekwencje niewykonania wyroku

  kary grzywny możliwa jest jeszcze inna okoliczność a mianowicie jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna (brak środków (...)

 • Dobrowolne poddanie się karze

  pracującą i uzyskującą z tego tytułu środki, które mogą zostać przeznaczone na zapłacenie kary grzywny. Kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych: w liczbie od 10 do 360. (...)

 • Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

  zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 178a kk). Za wykroczenie grozi kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 50 zł (art. 87 kw). Poza tym (...)

 • Przestępca szybciej trafi do więzienia

  blokują szybką ściągalność grzywien i należności sądowych oraz wydłużają postępowanie wykonawcze. – Skazani na karę grzywny zamiennie korzystają z odroczenia grzywny i rozłożenia (...)

 • Wybryki na imprezach masowych będą surowo karane!

  setOstatni( '12' ); ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy czy służby porządkowe, będzie grozić kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  za uchybienie, którego dopuścił się żołnierz przed wstąpieniem do wojska, była mu poprzednio wymierzona kara porządkowa, lecz nie została do tego czasu wykonana.Art. 50. § 1. W razie niestawienia (...)

 • Kara grzywny za mail bez zgody adresata – opinia prawna

  (zakładając, że polega na wysłaniu nie zamówionej informacji handlowej) nie należy do grupy czynów wykluczających uczestnika z przetargu o zamówienie publiczne. Kara grzywny (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • zapis o karalności

  Jak długo będzie istniał zapis o karalności (kara grzywny) w krk????????? jak sie nie myle 5 lat, chyba ze nie bedziesz karany (a) i bedziesz wnioskowal (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • Jazda samochodem pod wpływem THC - kilka pytan

  Witam. Wczoraj zostalem zatrzymany przez policję w celu kontroli. Policja dała mi narkotest, na podstawie którego wykazane zostało, że rzekomo prowadziłem (...)

 • Kara grzywny - wymazanie z KRK

  Witam Zostałem skazany w 2009r. na karę grzywny w sądzie rejonowym. Oczywiście sprawa karna z art. 63. ust 1 o przeciwidziałaniu narkomanii. Dostałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane