Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary

  należy do pracownika. Dyrektor powinien wiec obecnie wezwać pracownika na rozmowę.  wyjaśnienia, wysłuchanie, kara porządkowa, termin, przedawnienie karalności, kara dla (...)

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  zapisu w aktach osobowych byłoby dla pracownika uciążliwe. Dlatego też przepisy prawa pracy przewidują zatarcie ukarania pracownika. Kara porządkowa ulega zatarciu z akt osobowych (...)

 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika

  pracownika oraz przestrzegania przez niego czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i taka ocena, nawet jeżeli jest dla pracownika niekorzystna ale zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, nie (...)

 • Porada prawna na temat kara dla pracownika

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kara dla pracownika, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

  i zgody pracownika. Nieokreślenie jaki zakres działalności pracodawcy jest wiążący dla pracownika i jakim wykazem ma się on kierować jest ewidentnym mankamentem umowy i może prowadzić (...)

 • Kara nagany dla pracownika a środki odwoławcze z Kodeksu pracy

  , może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.     kara, nagany, pracownika, środki, odwoławcze

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  przepisów prawa, z charakteru wykonywanej przez pracownika pracy, bądź też z uwagi na interes pracodawcy lub samego pracownika. Ochrona danych osobowych pracownika nie jest absolutna (...)

 • Kodeks pracy

  mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; (...)

 • Tymczasowe zatrudnianie pracowników

  pracownika w strajku, na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

  rachunki dla uczestników PPK, które będą zasilane przez wpłaty ze strony pracodawców, samego pracownika oraz dopłaty państwa. W przypadku pracownika i pracodawcy wysokość (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca. Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  albo na wniosek przełożonego skazanego.§ 4. (uchylony). Art. 141a. § 1. W wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego można mu zezwolić na opuszczenie zakładu karnego, na czas nieprzekraczający (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  od dnia, w którym kara powinna być wykonana. Przewidziano także wprowadzenie regulacji, iż zaległą administracyjną karą pieniężną jest kara niezapłacona w terminie. Od zaległej (...)

 • Nagana dla pracownika na zwolnieniu lekarskim

  pracownika naruszenia porządkowego. Nawet jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy i pracodawca nie może go wysłuchać, to z chwilą upływu trzech miesięcy od chwili popełnienia przez pracownika (...)

 • Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

  zapisów o karze umownej przy zawieraniu klauzul (umów) zakazujących działalności konkurencyjnej jako dodatkowego zabezpieczenia dla prawidłowego wykonania umowy przez pracownika. Zastanawia (...)

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  pracownika ochrony fizycznej. Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, obejmujący (...)

 • A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

  , prawa z zakresu ochrony pracy kobiet i młodocianych, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Za przestępstwa przeciw prawom pracownika grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, (...)

 • Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

  również stosować karę pieniężną. Taka kara pieniężna może zgodnie z przepisami kodeksu pracy zostać potrącona przez pracodwacę z wynagrodzenia za pracę i nie jest do tego konieczna zgodna pracownika. (...)

 • Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

  strony pracownika, choć nie zawsze. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, (...)

 • Kara upomnienia i nagany dla pracownika

  naruszających dyscyplinę pracy – w uzasadnionych przypadkach może to być nawet wypowiedzenie umowy o pracę lub nawet rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia. Szerzej na (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  bezstronności pracownika lub funkcjonariusza celnego.§ 4. Jeżeli nastąpi wyłączenie pracownika lub funkcjonariusza, odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, (...)

 • Wypowiedzenie a kara porządkowa

  . Zastosowanie przez pracodawcę kary porządkowej nie wyłącza prawa pracownika do wypowiedzenia umowy o pracę, z zachowaniem odpowiedniego dla danego pracownika okresu wypowiedzenia. Rówież (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  możliwość poprawy zdrowia pracownika i od tego uzależniał wypowiedzenie mu umowy o pracę. Długotrwałe i częste nieobecności pracownika w pracy dezorganizują organizację pracy i wywołują (...)

 • Kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji

  zaniechaniem przyjętego na siebie dobrowolnie powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Chodzi o to, że w razie ustalenia w umowie odszkodowania dla obu stron - dla pracownika (...)

 • Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna

  żądał również od pracownika odszkodowania. Tak wiec, nałożenie na pracownika szkody nie wyłącza dochodzenia od niego odszkodowania. Procedura dochodzenia odszkodowania? Na pracodawcy, ciąży (...)

 • Odmowa podpisania nagany przez pracownika

  konieczny. Pracodawca zaś udziela kary po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Podpis pracownika może mieć znaczenie dla określenia początku biegu terminów na wniesienie odwołania (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane