Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Już jest Krajowy Fundusz Kapitałowy

  kapitałowy? Fundusz kapitałowy jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji. W (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  kapitałowy w rozumieniu prawnym. Ten ostatni jest pojmowany jest jako ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, natomiast udział kapitałowy jako pojecie z zakresu (...)

 • Opodatkowane zysków kapitałowych z polisy

  . Dochodem jest różnica pomiędzy postawioną do dyspozycji kwotą świadczenia, uzyskanego z inwestowania w fundusz kapitałowy, a sumą składek na ubezpieczenie przekazanych na fundusz kapitałowy. Odnośnie (...)

 • Porada prawna na temat kapitałowy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat kapitałowy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych

  pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. § 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu (...)

 • Zmiany w ksh - spółki osobowe

  regulacja przekreśla też dotychczasowe wątpliwości dotyczące kwestii, czy udział kapitałowy jest wielkością stałą i niezmienną, czy też możliwe jest zwiększenie udziału w przypadku niepobrania (...)

 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

  informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach (Dz. Urz. WE L 162 z 30.04.2004) nadzór, rynek kapitałowy, papiery wartościowe, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 22-101)

  powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.§ 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego (...)

 • SOLVENCY II - Zmiany w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

  niedotrzymania ma charakter wczesnego ostrzeżenia zmierzającego do interwencji organu nadzoru. Minimalny wymóg kapitałowy (MCR) będzie ostatnim szczeblem interwencji, który będzie decydował o odebraniu (...)

 • Polska reforma emerytalna - czy mocno opiera się na trzech filarach?

  zabezpieczeniu społecznym, w tym o emeryturach. My również aktywnie uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Czy mówi się o dalszych reformach systemowych, na przykład o całkowitym przejściu na system kapitałowy? (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

  Polski. Kilkanaście miliardów oszczędności gromadzonych co roku w ramach PPK powinno dać nowy impuls rozwojowy – stworzyć silny lokalny rynek kapitałowy, zmniejszyć zadłużenie zagraniczne

 • Umowa leasingu w prawie cywilnym

  cywilne, finansujący, leasingodawca, przedmiot leasingu, korzystający, leasingobiorca, leasing finansowy, kapitałowy, operacyjny, organizacyjny, bieżący

 • Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

  . Zapewnienie polskim przedsiębiorstwom stałego dopływu rodzimego kapitału poprzez rodzimy rynek kapitałowy zmniejszy również ryzyka związane z obecnością kapitału zagranicznego. Więcej (...)

 • Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.

  ; § 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce (...)

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  przeciwnym razie ustawodawca nie zawarłby regulacji dotyczących zmniejszenia go (art. 49 § 1 i 54 § 1 w zw. z art. 103 KSH). Udział kapitałowy w świetle przepisów prawa handlowego może (...)

 • Wniesienie dodatkowego wkładu do spółki jawnej

  , a więc wspólnicy mogą go w umowie spółki wyłączyć. Jeśli jednak udział kapitałowy w spółce nie jest oprocentowany (w umowie zostało to wyłączone) to powyższe zagadnienie (...)

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  wspólnika wezwaniu do wypłaty. Jeżeli jednak obliczony na podstawie bilansu udział kapitałowy wspólnika wykaże wartość ujemną, wspólnik będzie zobowiązany wyrównać (...)

 • Obowiązki podatkowe wspólnika występującego ze spółki jawnej - opinia prawna

  może podnieść wartość udziału.  Na udział kapitałowy wypłacany występującemu wspólnikowi, obliczony przy uwzględnieniu wartości zbywczej, składa się wartość wkładu wpłaconego do (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

  . Oszczędności gromadzone co roku w ramach PPK dadzą nowy impuls rozwojowy polskiej gospodarce, stworzą silny lokalny rynek kapitałowy, który pomoże przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy (...)

 • Odsetki od udziałów w spółce jawnej

  Opolu z 16 sierpnia 2004 r., sygn. PF-II-005/15/GA/04; Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z 24 lutego 2004 r., sygn. BI/005/0605/03). spółka jawna, odsetki, 5 %, udział kapitałowy, wspólnik, przychód

 • Egzekucja z udziału w spółce jawnej

  krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. Wart też pamiętać, że przeciwne postanowienia umowy są nieważne. egzekucja, udział, kapitałowy, spółka jawna, wierzyciel

 • Wypowiedzenie spółki jawnej przez spadkobierców wspólnika spółki

  bądź w przypadku gdy stanowi tak umowa spółki. W razie dalszego prowadzenia spółki wspólnicy powinni wypłacić spadkobiercom zmarłego wspólnika jego udział kapitałowy w spółce. wypowiedzenie, (...)

 • Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

  czasowego korzystania za opłatą oznaczonej sumy pieniężnej. Wyróżnia się 2 postacie leasingu: 1. leasing finansowany (finansowy, kapitałowy) - będący umową nazwaną (uregulowaną przepisami (...)

 • Organy nadzoru w spółkach handlowych

  ;łka ta została zaliczona do grona spółek osobowych, z uwagi na swój częściowo kapitałowy charakter kodeks spółek handlowych zezwolił także na powoływanie organu nadzoru w tej

 • Stałe wypłaty dla wspólników spółki komandytowej i jawnej - opinia prawna

  straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Wspólnik ma prawo żądać corocznie (...)

 • Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeń - opinia prawna

  kapitałowy), ponieważ "zamrożone" zostały koszty osobowe. Ponieważ na czas mojej "choroby" przyjęty został pracownik na część etatu i na mniejsze uposażenie, te warunki zostały "zamrożone". (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane