Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  , dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  ; 180 minut - w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej;   nie więcej niż 20 minut - w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie ustnej;   nie (...)

 • Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

  uzyskiwanych dochodów, rodzinom z co najmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia,  w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko (...)

 • Porada prawna na temat jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  , w drodze rozporządzenia:  1) tryb tworzenia i wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz liczbę zatrudnionych w nich inspektorów i pracowników, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  organizacyjnej określonej w statucie. 6. Zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią, a w szczególności w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  wniosków, uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, rozstrzyga rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości. O sposobie rozstrzygnięcia zawiadamia się na piśmie (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  oryginał zostanie dostarczony po terminie, o którym mowa w ust. 3; w takim przypadku zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe.6. W przypadku gdy zgłoszenie przesłane w (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  . Przy podjęciu czynności przez inną wymienioną w pełnomocnictwie osobę przepis ust. 1 oraz art. 237 ust. 3 stosuje się odpowiednio.   Art. 239. W razie upoważnienia przez stronę (...)

 • Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

  zastosowania w/w przepisu przepadek zwierzęcia doprowadzić może do umieszczenia agresywnych psów w schronisku dla zwierząt. Oprócz wskazanych powyżej sposobów (...)

 • Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

  przeprowadzanej w krajowych portach lotniczych. W tym przypadku Komendant Główny Straży Granicznej może powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom oddziałów Straży Granicznej. W (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane