Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  cele reklamowe”. Usługi te obejmują np. projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  odpowiednio Art. 831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Art. 12. Zasady prowadzenia IKE, a także tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE określa: 1) (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  . 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324), 2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, 3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (...)

 • Porada prawna na temat jakie sa warunki przeniesienia grobu i cena

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jakie sa warunki przeniesienia grobu i cena, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prezes URE pomaga odbiorcom przemysłowym w walce o niższe ceny

  I kwartał br. z przekonaniem, że ceny na pozostałe kwartały ulegną obniżeniu. Wszyscy ci odbiorcy podejmują próby zmniejszenia podwyżek cen i liczą na mocne wsparcie ich starań ze strony (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  i dozorcę. Art. 859. Na postanowienie sądu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy przysługuje zażalenie. Art. 860. Komornik może z ważnych przyczyn zwolnić dozorcę (...)

 • Kodeks cywilny

  zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane (...)

 • Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  , projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji inwestycji. Treść oferty wiąże oferenta (składającego ofertę) i dlatego trzeba (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  zarządzenie, według którego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku może być zapłacona jedynie cena ściśle określona (cena sztywna), cena ta wiąże strony bez względu na to, jaką (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  . Jeżeli uzyskana ze sprzedaży suma nie pokryje kosztów i należności, o których mowa w § 4, za niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz i jego prawni poprzednicy. (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  stosuje się odpowiednio art. 831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Art. 12. Zasady prowadzenia IKE, a także tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  NDS i zlecenie preselekcji mogą być realizowane następujące rodzaje połączeń telefonicznych:  krajowe obejmujące:  połączenia miejscowe i strefowe,  połączenia międzystrefowe, 

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, uzyskanie, zawieszenie i cofnięcie uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, przedłużenie (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie (...)

 • Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

  z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt: I SA/Po 98/11) czy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2011 r. (sygn. akt: I SA/Wr 1461/10). Naczelny (...)

 • Leasing podatkowy

  , nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania następujące składniki: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia; 7) wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.  Przedmiotem (...)

 • Karta Nauczyciela

  placówkach oświatowo-wychowawczych wojskowych i resortu spraw wewnętrznych i administracji;   2) wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem i resortem spraw (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  rozporządzenia: 1) określi dodatkowe warunki, jakie musi spełniać podmiot, który może być ustanowiony przedstawicielem podatkowym, tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  składek, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia indeksację przewidują;  tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony;  przesłanki (...)

 • Obrót instrumentami finansowymi

  powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która (...)

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia, wskazując na nieścisłości i opuszczenia.  Art. 153. § 1. Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta może przychylić się do wniosku (...)

 • Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  powództwa przez pozwanego.   Jakie są skutki uznania postanowienia za niedozwolone i uchylenia jego stosowania?  Sąd może nie uznać danego postanowienia za niedozwolone i (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane