Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks cywilny

  opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. Art. 3. 1. Członkiem spółdzielni może być osoba (...)

 • Porada prawna na temat jakie ma prawa osoba która jest uwłasnowolniona

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jakie ma prawa osoba która jest uwłasnowolniona, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych

  komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie ?spółka komandytowa". § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu ?sp. k."§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  osiągnięcia jednego z małżonków, 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 10) przedmioty majątkowe nabyte (...)

 • Kodeks pracy

   dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat. § 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.  2. Udzielenie prawa ochronnego następuje (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru patentowego. Art. 75 [9]. 1. Do dodatkowego prawa ochronnego stosuje się (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  uzależniono indos, uważa się za nienapisane.Indos częściowy jest nieważny.Nieważny jest również indos, dokonany przez trasata.Indos na okaziciela jest równoznaczny z indosem in blanco.Indos (...)

 • Prawo bankowe

  zagranicznego, który ma wykonywać powierzone czynności, 2) projekt umowy, o której mowa w Art. 6a ust. 1, która ma być zawarta z przedsiębiorcą zagranicznym, 3) plany działania zapewniające (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  sytuacji, kiedy renta rodzinna jest wypłacana przez instytucję innego państwa, w którym jest to świadczenie rodzinne, a nie ubezpieczeniowe, a jej wysokość jest niższa od wysokości (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  . Montaż dokonywany jest w Niemczech. Ponieważ montaż uznany jest za opodatkowany na terenie Niemiec, dostawa towarów w celu ich montażu nie jest uznawana za WDT. W takim przypadku podatnik (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  . § 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz najwyższy stopień morski. 5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora. 6. Na

 • Kodeks postępowania karnego

  wstąpić w prawa zmarłego. § 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd umarza postępowanie. (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  ) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  prawne danego państwa uzależniają nabycie prawa do świadczeń od przebycia okresów zamieszkania na ich terytorium (jest tak np. w Szwecji czy Finlandii). Jeżeli pracownik lub osoba (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  uzyskania prawa jazdy: dla kategorii C, C1, D lub D1 - jest spełnienie wymagań odbycia wymaganego szkolenia oraz zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego, określonych dla prawa (...)

 • Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

  własnościowego prawa do lokalu ustawa przewiduje formę aktu notarialnego (art. 223 §5 Prawa spółdzielczego).Jeżeli chodzi o darowiznę własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu (...)

 • Jakie warunki należy spełnić, aby stać się członkiem spółdzielni?

  osoba stara się o uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu. Obowiązek uiszczenia wkładu będzie spoczywał na każdej osobie, która stara się o członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  ;lub na wzór użytkowy tajny; 6)  naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji; 7) stwierdzenie prawa korzystania z (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  stronę adresy. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie również w przypadku, gdy stroną w sprawie jest jedna osoba, która wyznaczyła pełnomocnika. Art. 241 [1]. 1. W postępowaniu (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ;patenty i inne prawa własności przemysłowej;  7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;  8) tajemnice przedsiębiorstwa;  9) księgi (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  organizacji, organ nadzorczy, osoby, których dane dotyczą, i ogół społeczeństwa, iż osoba zatrudniona nie jest DPO w świetle przepisów RODO. Przykład: Wyznaczenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane