Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny

  , przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za (...)

 • Bezwzględna walka z pedofilią!

  kradzież, za którą grozi od 3 do 5 lat więzienia, czy też kradzież z włamaniem, karana od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W myśl projektu za tego rodzaju (...)

 • Porada prawna na temat jakie kary dla nieletnich za kradzież z włamaniem

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jakie kary dla nieletnich za kradzież z włamaniem, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wykroczeń

  , jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je na rzecz różnych podmiotów; 2) obowiązku naprawienia szkody, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je w związku (...)

 • Reforma kodeksu karnego

  to zwykła kradzież, za którą grozi od 3 do 5 lat więzienia, czy też kradzież z włamaniem, karana od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W myśl projektu za (...)

 • Rząd przykręci śruby przestępcom

  ;tki pobyt w więzieniu ma być przestrogą na całe życie dla osób, które tylko incydentalnie weszły w konflikt z prawem, a dziś dostają wyroki w zawieszeniu;  surowe kary (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  ,podlega odpowiedzialności jak za kradzież.§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego (...)

 • Walka z porwaniami dla okupu...

  , aktualnie przewidziana sankcja za to przestępstwo (od roku do lat 10) jest identyczna jak sankcja za szereg przestępstw o znacznie niższej szkodliwości społecznej, jak np. kradzież z (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.§ 2. Skargi rozpoznaje sąd właściwy zgodnie z art. 3. W sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności, kary (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  , pozostających we wspólności majątkowej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu z odrębnego majątku skazanego oraz z wynagrodzenia za (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  . 38 § 1.§ 2. Skazany cudzoziemiec może prowadzić korespondencję z właściwym urzędem konsularnym, a w razie braku takiego urzędu - z właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym oraz korzystać (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  , co nie wyłącza wymierzenia z takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to przestępstwo obok kary pozbawienia wolności. § 2. Stosując nadzwyczajne obostrzenie (...)

 • Karta Nauczyciela

  , schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (...)

 • Nakładanie kar administracyjnych

  będzie odroczenie terminu wykonania kary, rozłożenie jej na raty bądź jej umorzenie. Udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (tj. ulgi w zapłacie kary) jest możliwe (...)

 • Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

  , zgodnie z art. 156 K.k., za dokonanie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka do lat 15 sprawcy groziła kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Dzięki prezydenckiej ustawie, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z (...)

 • Dosyć tortur na policji!

  , gdyż nie chcieli zaszkodzić kolegom z tej samej komendy.   Za niewiarygodne Sąd uznał też zeznania funkcjonariuszy doprowadzających jednego z zatrzymanych z Komendy Miejskiej (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w  części.  Zasiłek macierzyński (...)

 • Przestępstwo popełnione przez nieletniego

  postępowania sadowego. przestępstwo, kradzież z włamaniem, nieletni, środek poprawczy, środek wychowawczy, wykroczenie, odpowiedzialność, kodeks karny, ustawa o postępowaniu w sprawach (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  . U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z tym że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. Art. 129. 1. Wykonywanie przez nauczyciela (...)

 • Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

  konsekwencje. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa (wynikająca z umów) za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Osoba (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  humanitarną alternatywą dla tradycyjnej kary pozbawienia wolności. Jest przy tym równocześnie dla osoby skazanej dolegliwym sposobem wykonywania kary poprzez nałożenie w tym systemie (...)

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  sprawca nie został wcześniej skazany wyrokiem karnym za przestępstwo z art. 190a k.k. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, (...)

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  ;     Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  o wykroczenia.  Art. 401. § 1. Przewodniczący może przerwać rozprawę główną dla sprowadzenia dowodu albo dla wypoczynku lub z innej ważnej przyczyny. § 2. Każdorazowa (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Czy pójdę siedzieć???

  Wtam wszystkich i proszę o pomoc,ponad 3 lata temu ukradłem buty i zostałem ukarany karą 6 miesięcy na 3 lata w zawieszeniu, teraz niedawno znowu (...)

 • Kradzież, włamanie

  Duży sklep. Między klientami przemyka się pewien powiedzmy pan, znajduje przytulny kącik i tam czeka do zamknięcia owego przybytku. Gdy już nikogo (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Przedawnienie wyroku

  Jak dlugo trzeba czekac na przedawnienie wyroku, albo czy mozna ten wyrok zawiesic?? (karolllll) To reguluje k.k. Art. 103. par 1. Nie można wykonać (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.