Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  rozporządzać za pomocą dokumentów. Art. 764. Umowę zawartą na czas oznaczony, a wykonywaną przez strony po upływie terminu, na jaki została zawarta, poczytuje się za (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  przedsiębiorstwem. Zarządca sukcesyjny jest stroną postępowania wszczętego na wniosek o przeniesienie decyzji na właściciela przedsiębiorstwa w spadku lub wspólnika spółki (...)

 • Porada prawna na temat jaki jest czas na zalozenie sprawy cywilnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jaki jest czas na zalozenie sprawy cywilnej , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  , których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania umieszcza się na liście wierzytelności jako sumę stanowiącą (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  pierwszego postanowienia w tym zakresie. § 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. § 2. Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.§ 3. Sąd może w każdym (...)

 • Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

  ;lników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. Zasadą jest, że ze spółki cywilnej zawartej na czas nieoznaczony wspólnik może wystąpić (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wystarczającą reakcją na wykroczenie. § 2. Na postanowienie o umorzeniu postępowania z przyczyn wskazanych w § 1 przysługuje zażalenie.§ 3. W sprawie o wykroczenie, w której odmówiono wszczęcia (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  stwierdzenia swej niewłaściwości, sąd nie przekazuje sprawy sądowi właściwemu, jeśli stwierdzenie niewłaściwości nastąpiło dopiero na rozprawie głównej, zaś właściwy do rozpoznania (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych zasadach. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  powierzane dodatkowe funkcje, w szczególności kierownicza, koordynacyjna lub kontrolna.  4. Powierzenie dodatkowej funkcji, o której mowa w ust. 3, może nastąpić na czas nieokreślony (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy. Art. 23[1]. W (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  dokonywane wobec któregokolwiek z nich. Art. 334. § 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. § 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może (...)

 • Kodeks cywilny

  . Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.§ 2. Termin półmiesięczny jest równy (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ;§ 1. Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy. § 2. W sprawach małoletnich sądem opiekuńczym jest sąd dla nieletnich. Sąd ten rozpoznaje sprawy opiekuńcze małoletnich (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  , jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby). Przywóz żywności na własny użytek Ze względu na ryzyko (...)

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  informacji na jego temat? Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez potencjalnego pracodawcę informacji o kandydacie na pracownika od jego poprzedniego pracodawcy, jeśli nie uzyskał on od (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  ubezpieczenia (liczbę ubezpieczonych ustala się na każdy rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku, a w stosunku do płatników składek, którzy (...)

 • Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

  inną spółkę osobową? Podstawowym warunkiem jaki musi zostać spełniony w takiej sytuacji jest jednomyślność wszystkich wspólników spółki osobowej. Warunek ten (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. § 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.  Kiedy ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?  Jeżeli umowa zawarta (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  ;w traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów traktowane jest na równi z (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  2003 r. o cudzoziemcach - posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

  Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez (...)

 • ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

  Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Twoją (...)

 • Presco atakuje!!! co robić?

  Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane