Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Art. 385. § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. § 2. (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  rodzicielskiego wypłacono  drugiemu z rodziców dziecka, liczbie części wypłaconego zasiłku za okres tego urlopu, okresie, w którym urlop rodzicielski został wydłużony,  (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  tworzone dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące. W razie zaistnienia w kolejnym miesiącu zmian, w stosunku do danych wykazanych w złożonych dokumentach rozliczeniowych, (...)

 • Porada prawna na temat jaka jest kara za zerwanie umowy w orange

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jaka jest kara za zerwanie umowy w orange, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny skarbowy

  grzywny grożącej za dany czyn zabroniony; 3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, (...)

 • Kodeks cywilny

  ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.  Jakie zmiany dotyczą przechodzenia praw (i obowiązków) z umowy ubezpieczenia?  Wedle znowelizowanych przepisów (...)

 • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

  niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy leasingu (warunek ten jest wymagany również w przypadku leasingu operacyjnego). Niezbędnym warunkiem uznania umowy za (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

  pracownikowi w związku z powstrzymywaniem się od pracy konkurencyjnej. W przypadku przesłanej nam umowy, ów wynagrodzenie zostało przewidziane. Wprawdzie jest ono minimalne, (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach (...)

 • Kodeks pracy

  zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. § 11.  Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez (...)

 • Kodeks wykroczeń

  wtedy, gdy może to mieć znaczenie wychowawcze.§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, (...)

 • Zerwanie umowy a kara umowna

  umowy. Zgodnie z art. 395 kodeksu cywilnego strony mogą również przewidzieć sytuacje, w których odstąpienie od umowy jest dopuszczalne. W stanie faktycznym opisanym (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  jakiejkolwiek formie.  9. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.§ 3. W razie opłacania składki w (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie różnych umów (m.in. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło). Rodzaj umowy wiąże się z charakterem pracy oraz (...)

 • Miarkowanie kary umownej

  się w terminie moi klienci maja prawo potrącić mi odsetki karne w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki od przedmiotu umowy, czyli ceny, jaka została ustalona za (...)

 • Kara umowna jako koszt uzyskania przychodu

  poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Kosztem (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.§ 3. Zatrudnienie skazanego następuje za (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  ich w ramach AOS (tj. na rzecz pacjentów przyjętych w trybie ambulatoryjnym/rozliczanych w ramach umowy na AOS), a podmiot ten nie zawarł umowy z NFZ na udzielanie (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)

  odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.  1j.  W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  podziału quoad usum wydaje się być forma pisemna. W prawdzie nie jest zabronione zawarcie umowy w formie ustnej, czy też tylko w formie dorozumianej, ale jednak forma pisemna (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4000 złotych. § 4. W przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane