Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  PESEL drugiego z rodziców dziecka–albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL. Jeżeli zasiłek macierzyński jest wypłacany przez (...)

 • Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

  prostych krokach, w jaki sposób można obliczyć cyfrę kontrolną w numerze PESEL. Jako przykład posłuży numer 0207080362. Pomnóż każdą cyfrę z numeru PESEL przez odpowiednią (...)

 • Biura informacji gospodarczej - sposób na nierzetelnych kontrahentów

  lub czasowy,  numer PESEL,  seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  data urodzenia oznaczenie,  siedziba i adres,  numer

 • Porada prawna na temat jak zdobyc numer pesel

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak zdobyc numer pesel, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  dokumentu („1" dla dowodu osobistego albo „2" dla paszportu) i numer dokumentu.W polach 07.3-5 - numery PESEL, NIP oraz REGON należy wpisać, o ile je nadano.W polu 07.14 - (...)

 • Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

  obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi przez numer ewidencyjny PESEL należy rozumieć numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Przy weryfikacji (...)

 • Obowiązek meldunkowy pozostaje

  gminy o nadanie PESEL, a dopiero potem może ubiegać się o wydanie dowodu osobistego (numer PESEL jest podstawą wydania dowodu osobistego). Taki sposób działania wprowadza dodatkowe (...)

 • E-składka w 2018 r.

  bądź adres siedziby (o ile adres do korespondencji nie został podany). Jak sprawdzić, czy mój numer rachunku składkowego jest poprawny?  Możesz sprawdzić swój numer (...)

 • Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

  pojazdów mechanicznych, zawierającego: 1) nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia; 2) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub, gdy (...)

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  , idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK. c) Weź udział w kursie praktycznym. d) Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer (...)

 • Kodeks wyborczy

  urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.§ 8. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do (...)

 • Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców

 • Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

  własne, wpisz jedną z poniższych danych: numer NIP, numer REGON, nazwę firmy lub jej fragment, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, numer rachunku. Jak pobierać (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się: nazwisko i imię (imiona); numer PESEL, o ile został nadany; datę i miejsce urodzenia; kraj urodzenia; adres miejsca pobytu stałego; adres miejsca pobytu (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  dokumentu elektronicznego. Z kolei w formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się: nazwisko i imię (imiona); numer PESEL, o ile został nadany; datę (...)

 • Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

  ;imię lub imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce (...)

 • Jak wyrobić paszport?

  ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie złożyć podpisu, numer PESEL, datę wydania i datę końca ważności paszportu, serię i numer dokumentu, nazwę urzędu, który (...)

 • Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  biegłego lekarza sądowego, trzeba przygotować: dokument, który potwierdza tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację, numer PESEL. Jak znaleźć schronienie? Jeżeli

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  orzeczenie;  datę wydania orzeczenia;  datę złożenia wniosku;  podstawę prawną wydania orzeczenia;  imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu;  numer (...)

 • Jak zarejestrować swoje dziecko online?

  oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia; przekaże ci dokumenty: jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer (...)

 • Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

  wieczystej gromadzone są dane określone ustawą i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Tym samym przetwarzanie danych osobowych takich, jak imię, nazwisko, numer PESEL znajduje (...)

 • Wykazy podmiotów VAT

  zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany, numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany numer PESEL, o ile podmiot posiada, numer w Krajowym (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  zastrzeżeniem art. 27 ust. 3.  3. Decyzja o wpisie zawiera:  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;  2) numer identyfikacji (...)

 • Jak dostać e-dowód?

  4-cyfrowy kod PIN 1. Jak podpisać pismo przy użyciu e-dowodu?  Aby złożyć podpis osobisty: Krok 1: połóż e-dowód na czytniku; Krok 2: w oknie oprogramowania dowodu wpisz numer (...)

 • Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

  odnaleźć dane o dłużniku jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Żeby jednak dowiedzieć się o adresie siedziby dłużnika lub jego oddziałów musimy znać najpierw numer KRS danego podmiotu lub (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL. Informacje takie można uzyskać również osobiście w siedzibie Biura w Warszawie. Uzyskanie informacji w powyższy sposób jest bezpłatne. Jak (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane