Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny

  stosunku miesięcznym.  § 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd zamiast obowiązku, o którym mowa w art. 34 § 2 pkt 2, może orzec potrącenie od 10 do 25 % wynagrodzenia (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , podmiot określony w art. 18 § 2 i 3 odpowiada jak za usiłowanie.§ 2. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, (...)

 • Kodeks cywilny

  się warunku, następują skutki takie, jak by warunek się nie ziścił.Art. 94. Warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego pociąga za sobą (...)

 • Porada prawna na temat jak zaksiegowac fakture zagubiona 2 lata temu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak zaksiegowac fakture zagubiona 2 lata temu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  warunku, następują skutki takie, jak by warunek się nie ziścił. Art. 94. Warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego pociąga (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  ,  2) zapobiegnięcia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego,  3) innym niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli tak stanowi porozumienie o powołaniu zespołu. (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  również w drodze decyzji. Przesłanki fakultatywnej odmowy zezwolenia na pracę sezonową Jak rolnik indywidualny ma wskazać PKD, jak ma wykazać środki finansowe na zatrudnienie, jak (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Z poniższego tekstu dowiesz się, jakie warunki musisz spełniać, aby uzyskać wpis, oraz jak to zrobić. Jak załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas (...)

 • Fair play w internecie?

  chroniących interesy podmiotów praw autorskich.  Jak wygląda mechanizm negocjacji dla platform internetowych oferujących wideo na żądanie? Jak będą funkcjonować nowe przepisy? Pomimo (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  Szwecji przez okres 2 lat, - w Polsce przez okres 1 roku. W czasie zatrudnienia w Polsce uległ wypadkowi przy pracy i ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  . (uchylony) § 2. Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.  Rozdział 31Kary porządkowe Art. 285. § 1. Na świadka, (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  ; art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT - podatnik będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  § 2, art. 304 § 2 pkt 1, art. 351-355, art. 361 oraz w art. 474 § 3, mają prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas.§ 2. Posiadacze

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  lub organ, o którym mowa w art. 34, o przysługującym uprawnieniu. Przepis art. 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, jest wolne od opłat sądowych

 • Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

  dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 lub nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  , ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości; przepis art. 17f ust. 2 stosuje się odpowiednio. (...)

 • Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

  jak wygląda komorniczy zakup mieszkania - przedstawimy jak krok po kroku wygląda procedura oraz jakie kroki w sprawie należy podjąć. Wskażemy również jak postąpić jeżeli w (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  będą je prowadziły przez co najmniej 2 lata, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym przedsiębiorcą. To odpowiedź na problem braku sukcesora w kręgu najbliższej rodziny. Dzięki pakietowi (...)

 • Prawo bankowe

  przez pozostałe, 16a) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  , na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata. W celu wydania ww. zezwolenia należy sporządzić wniosek na wzorze zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  dziecko ukończy 3 lata (ewentualnie 4 lata, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej). Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 3. gdy niania: jest (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  której mowa art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:  1) (skreślony) 2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

  jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa. Pracownik może więc zrezygnować z udziału w programie.  Wpłaty zasilające rachunki uczestników PPK Jak wspomniano, dla każdego (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, stosując następujące metody:  1) porównywalnej ceny niekontrolowanej,   2

 • Jak nie dać się cyberprzemocy?

  Instytut Badawczy NASK. W budowaniu cyberbezpieczeństwa niezwykle ważna jest wiedza i edukacja na temat płynących z sieci zagrożeń, ale też na temat sposobów, jak ich unikać, na co zwracać (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; 2) wierzytelności o wydanie mienia, o którym mowa w art. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane