Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych

  spółki,  3nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  spod kompetencji zgromadzenia wspólników, 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka, 3) nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.§ 3. Dorobek oblicza (...)

 • Porada prawna na temat jak wypełnić nip 3 po zmianie nazwiska

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak wypełnić nip 3 po zmianie nazwiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

  względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG). Wykaz (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  ) nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, 8) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, 9) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady (...)

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  8601).Jak nalezy wypełniać poszczególne rubryki wniosku?W rubryce 01 należy wskazać rodzaj wniosku. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3, 2 i 3, (...)

 • Kierujący pojazdami

  , art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1-5, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 97 ust. (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  zastrzeżeniem art. 27 ust. 3.  3. Decyzja o wpisie zawiera:  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;  2) numer identyfikacji (...)

 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Statystycznego o nadanie numeru Regon, a następnie do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP. Tym samym numerem NIP oraz REGON-em posługiwać się będzie powstała po rejestracji (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  nazwiska lub - w niektórych przypadkach - z pseudonimu. Zarówno taki adres mailowy, jak też pozbawiony imienia i nazwiska, lecz powiązany z konkretną osobą, stanowią dane (...)

 • Zmiana danych w CEIDG

  wnioskodawca zapamięta kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem należy udać się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie jego wniosek w CEIDG (...)

 • Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

  aktualizacyjnego. Zarówno zgłoszenie identyfikacyjne jak i zgłoszenie aktualizacyjne dokonywane jest na specjalnym druku NIP – 1, dostępnym w urzędach skarbowych. Do zgłoszenia identyfikacyjnego (...)

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  . nadpłata VAT zwracana jest na rachunek firmowy osoby fizycznej, która zaprzestała działalności. Jeżeli zaś przedsiębiorca chce, aby ewentualne zwroty trafiły na jego prywatne konto (po

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  ? Opłata skarbowa od wniosku o wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) wynosi 37 zł.   Pamiętaj, że: osoba mieszkająca za granicą może (...)

 • Wykazy podmiotów VAT

  Weryfikacja 1+3 W polu "NIP" wpisz: numer NIP wyszukiwanego podmiotu, a jeśli brak NIP w polu "Nazwa pełna" wpisz: fragment nazwy pełnej podmiotu (co najmniej (...)

 • Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

  uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników. Po upływie każdego roku obrotowego, do czasu zakończenia likwidacji, likwidatorzy zobowiązani są sporządzać sprawozdanie (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo ma się ubezpieczenie chorobowe. Przykład: Jeżeli kobieta urodziła dziecko dzień po (...)

 • Prawo bankowe

  zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Bankowego także o członkach zarządu, (...)

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  zawiadomienia podmiotu danych wówczas, gdy  spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze, musi dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Po drugie, może ono (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  pełnomocnictwa w swoim wpisie w CEIDG. Procedura jest taka sama, jak w przypadku zmiany innych danych – wystarczy wypełnić i złożyć wniosek do CEIDG. Musisz też pamiętać, że każde (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  , działał świadomie na szkodę dłużnika.Art. 20.  Indos po terminie płatności ma te same skutki, co indos przed tym terminem. Indos jednak po proteście z powodu niezapłacenia lub (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków

  dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Kasy fiskalne należy przeprogramować przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT-em po zmianie formy prawnej. 3. Należy zgłosić (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane