Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  ;wnież osoba, która nie jest pracownikiem. Wniosek o rezygnację z zasiłku bądź jego wypłatę musi złożyć przed rozpoczęciem korzystania z niego. Jak łączyć zasiłek z (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego (...)

 • Porada prawna na temat jak sie pisze sprawozdanie dziecka z rodziny zastepczej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak sie pisze sprawozdanie dziecka z rodziny zastepczej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1.000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, (...)

 • Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

  możliwości pracy z rodziną biologiczną i dzieckiem bez zabierania go z tej rodziny. Zabranie dziecka z rodziny biologicznej ma być ostatecznością, gdy jego dobro (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn (...)

 • Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

  pobrania krwi od dziecka, jeżeli w sprawie o zaprzeczenie pochodzenia dziecka wszczętej przez prokuratora, to z rodziców, które jest uprawnione do wyrażenia zgody na pobranie (...)

 • Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

  przypadku skierowania przez powiat dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, powiat sam pokrywał związane z tym koszty. Gmina nie partycypowałaby w kosztach pobytu dziecka (...)

 • Zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka. Ośrodek, do którego zgłosiły się rodziny zgłaszające (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  dziecka lub ktoś inny z rodziny; jeżeli uznanie dotyczy dziecka poczętego, zgodę na uznanie musi wyrazić matka. Zgoda taka powinna być wyrażona przed kierownikiem urzędu (...)

 • Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

  Rodziny. Zob. wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek (...)

 • Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

  ;w Karty Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne – spędzając wspólnie czas – mogą sporo zaoszczędzić.    O Karcie Dużej Rodziny... KDR to system zniżek (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  także do rozstrzygnięcia o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb (...)

 • Adopcja - najważniejsze informacje

  dziecka. Dopiero po akceptacji tej propozycji następuje pierwszy kontakt kandydatów na rodziców z dzieckiem (z wyjątkiem adopcji międzynarodowych, gdzie pierwszy kontakt możliwy (...)

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (...)

 • Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

  , dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji (...)

 • Dzieci powinny być w rodzinach...

  ministra właściwego do spraw rodziny do prowadzenia procedur związanych z kwalifikacją dziecka do przysposobienia międzynarodowego. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej (...)

 • Dla kogo zasiłek rodzinny?

  dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek (...)

 • Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

  dziecka), kwotę pomocy pieniężnej ustaloną jak wyżej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, z tym że pomoc pieniężna nie może być niższa niż 20% podstawy. Ustawa (...)

 • Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

  kontakt dziecka z nimi, ponieważ od momentu przysposobienia rodzicami dziecka stają się adoptujący, Na przysposabiającym ciąży obowiązek alimentacyjny względem tego dziecka, (...)

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia. Jeżeli zatem ktoś np. pobieraa zasiłek z pomocy społecznej, jest (...)

 • Złóż wniosek o 500+

  . O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ (...)

 • Zharmonizowane prawo w sprawach międzynarodowych małżeństw

  ;lnotowego oraz procedur związanych z rozwodem i separacją, zanim jakiekolwiek decyzje wyboru sądu właściwego zostaną podjęte. W związku z tym, Komisja powinna regularnie uaktualniać informacje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Pozbawienie praw rodzicielskich.

  Proszę o pomoc. Jestem zupełnie zielona jeśli chodzi o prawo i nie wiem jak się za to zabrać. Problem polega na tym, że chcę by pozbawiono praw (...)

 • Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

  moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane