Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

  ;re w dotychczasowej praktyce nie były ocenione jako ograniczające prawa lokatorów. Rozwiązania dotyczące najmu instytucjonalnego umożliwiają zawieranie umów najmu dopuszczających (...)

 • Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  najmu lokalu z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy w trybie konkursu ofert – średni miesięczny dochód

 • Zamiana

  członkiem żadnej spółdzielni) i nie stracę do niego prawa jak do mieszkania komunalnego, będę mogła nim dysponować np. wynająć? Należy rozróżnić pojęcia mieszkania (...)

 • Porada prawna na temat jak odzyskac umowe najmu mieszkania komunalnego zadluzonego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat jak odzyskac umowe najmu mieszkania komunalnego zadluzonego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

  toczą się odrębnie. Odstąpienie od wspomnianej zasady powinno być wyjątkowe i uzasadnione nie tylko względami czysto ekonomicznymi. Co prawda dotyczyło to mieszkania własnościowego, a nie prawa (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu

  mieszkania? Jakie kroki muszę podjąć, aby wykupić to mieszkanie na własność? Czy status współwłaściciela innego mieszkania (własność hipoteczna) uniemożliwia mi wykup w/w mieszkania (...)

 • *Prawo najmu lokalu funkcyjnego

  przysługuje prawo najmu lokalu do zamieszkiwanego przeze mnie mieszkania, które w chwili wyprowadzenia się małżonki było mieszkaniem funkcyjnym (zakładowym) i żądania połowy wartości prawa (...)

 • Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

  z mama spadek w postaci mieszkania po moim bracie. Dodam ze oba mieszkania SA w kredycie na blisko 30 lat. moje pytanie brzmi: w jaki sposób mogę nabyć prawo do najmu i wykupu mieszkania (...)

 • Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

  . były mąż zgadza się na przyznanie mieszkania byłej żonie bez żadnych spłat na jego rzecz, w zamian za to, że spłaci ona samodzielnie do końca kredyt bankowy zaciągnięty za zakup tego mieszkania

 • Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

  do czynienia z dwoma stosunkami najmu. Pierwszy z nich jest stosunkiem najmu zawarty w celu innym niż zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Stroną tej umowy jest bowiem gmina, a nie faktyczny lokator

 • Ścianka działowa w mieszkaniu w najmie

  składnik majątku wspólnego małżonków. Po rozwodzie prawo najmu mieszkania przysługuje nadal wspólnie małżonkom do czasu dokonania umownego bądź też sądowego podziału (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego

  jakichkolwiek roszczeń do mieszkania. Czy stale zamieszkująca z Najemcą jej córka nie nabywa wprost najmu takiego lokalu bez względu na powierzchnię? Czy gmina może w powyższej sytuacji wykwaterować (...)

 • Cofnięcie zgody na zamianę mieszkania na dom

  zawarciem umowy najmu, w chwili zawierania umowy najmu druga strona nie może być najemcami ani właścicielami żadnego lokalu mieszkalnego i muszą złożyć w t ej sprawie oświadczenie. Jednak (...)

 • Okres stałego zamieszkiwania a wstąpienie w najem

  Córka zmarłego najemcy ubiega się o wstąpienie w stosunek najmu mieszkania komunalnego. W ostatnim okresie przed śmiercią (ok 4 miesięcy) faktycznie zamieszkiwała w tym mieszkaniu, natomiast (...)

 • Termin opuszczenia użyczonego lokalu komunalnego

  wypowiedział już najem, stąd stosunek najmu uległ rozwiązaniu. Zgodnie bowiem z art. 668 § 2 kodeksu cywilnego, stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub (...)

 • „Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

  gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności przeznaczając je pod budowę dostępnych mieszkań o atrakcyjnym czynszu (czynszu normowanym), w formule najmu lub najmu (...)

 • Wypowiedzenie najmu przez gminę

  mieszkania gminie, aby mogło być przeznaczone do wykupu. Jak wspomniałam wcześniej w moich pytaniach rada miasta nie wyraziła zgody na wykup, a komenda pozbyła się mieszkania, przynajmniej (...)

 • Najem lokalu

  w stosunek najmu lokalu mieszkalnego jest fakt, że uprawnione osoby musiały stale mieszkać z najemcą w tym lokalu do czasu jego śmierci. Jak się podkreśla w doktrynie stałość zamieszkania (...)

 • Czy najemca ma roszczenie do gminy o sprzedaż mieszkania? - opinia prawna

  Stan faktyczny W 2002 r. otrzymałam ofertę sprzedaży mieszkania komunalnego, na którą odpowiedziałam pisemnie wyrażając gotowość wykupu w podanej cenie. Następnie wstrzymano sprzedaż i (...)

 • Obowiązek meldunkowy a stosunek najmu

  danym adresem nie rodzi żądnym praw ani obowiązków z tytułu najmu lokalu komunalnego. Przesłanką stosunku prawnego między wynajmującym a najemcą jest umowa najmu, a nie fakt zameldowania (...)

 • Dopuszczalna nierówność dzieci najemców...

  najemców mają w końcu także prawo do ubiegania się o zawarcie własnej umowy najmu lokalu komunalnego na zasadach ogólnych, jeżeli spełniają ustalone w uchwale rady gminy kryteria. (...)

 • Odpowiedzialność burmistrza

  Opisałam moje perypetie mieszkaniowe. Pokrótce: na sesji rada miejska przyznała mi wreszcie prawo do najmu mieszkania komunalnego. Po 9 latach! Nic z tego. Otrzymałam pismo do burmistrza, (...)

 • Prawa lokatora mieszkania komunalnego

  powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Można więc wystosować do (...)

 • Przydział mieszkania komunalnego

  Złożyłem wniosek o przydział mieszkania komunalnego. W załączeniu do wniosku przedstawiłem m.in. moje dochody za trzy ostatnie miesiące - zgodnie z wymogami lokalnej uchwały Rady Miejskiej (...)

 • Utrata wynajmowanego lokalu

  energię i wodę. Jest szykanowana, gmina nie mająca większości udziałów umywa ręce. Czy nie mamy to do czynienie z kolizją uchwał, powodującą niemożność wykupu mieszkania komunalnego? (...)

 • Utrzymywanie najmowanego lokalu komunalnego

  trwania najmu rzecz wymaga napraw, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku (brak możliwości korzystania z instalacji elektrycznej jak również niesprawna instalacja wentylacyjna), (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane